Zonder omwegen naar een veilige AGV omgeving

Daar waar mens en automated guided vehicles (AGV) een werkruimte delen, gelden bijzondere veiligheidseisen. Machine en mens moeten daarbij probleemloos en zonder gevaren in dezelfde omgeving kunnen functioneren. Veiligheidsvraagstukken op dit gebied zijn vaak complex en vereisen expertise. De norm ISO 3691-4 vormt de basis in deze vraagstukken.  

Pilz benadert het werken met AGV holistisch. Bij voorkeur stapt het bedrijf al in bij de ontwikkeling van het systeemconcept in de ontwerpfase en begeleidt de projecten tot en met de inbedrijfstelling. Zo zijn veiligheid en productiviteit bij het gebruik van automated guided vehicles gegarandeerd.

De norm ISO 3691-4 voor AGV vormt de basis
In de norm ISO 3691-4 is een duidelijke methode voor het bereiken van de veiligheid van werken met AGV voor fabrikanten en exploitanten vastgelegd. Daarbij definieert ze een AGV als de combinatie van een of meerdere AGV of autonome mobiele robots en de installatieomgeving.

De diensten van Pilz:

Pilz biedt diensten aan die op verschillende momenten in het traject ingezet kunnen worden:

Design Risk Assessment (DRA):

  • Review van de risicobeoordeling van de fabrikant
  • Controle op belangrijke constructiekenmerken ten aanzien van het gebruik van AGV
  • Controle op naleving van relevante normen en voorschriften/garanderen dat AGV aan de wettelijke eisen voldoet

Optionele Factory Acceptance Test (FAT):

  • Gedetailleerde analyse van de belangrijkste veiligheidsfuncties van AGV

Site Acceptance Test (SAT)

  • Volledige risicobeoordeling van het complete bestuurderloze transportsysteem
  • Controle van alle/geselecteerde bestuurderloze transportvoertuigen die in gebruik zijn
  • Validatie van de complete toepassing incl. beoordeling van de omgeving
  • Advies over alle noodzakelijke maatregelen voor de gebruiker ter plekke

Beleef en bekijk de AGV gevaren en doe de AGV check!