Zero-emissiezones aangekondigd in weer 5 gemeenten

In de afgelopen periode hebben weer 5 gemeenten besloten tot het instellen van zero-emissiezones voor bestel- en vrachtauto’s per 2025: Enschede, Hoorn, Alphen aan den Rijn, Ede en Zaanstad. In 2 gevallen moeten gemeenteraden hier nog mee instemmen. Dit brengt het totaal voorlopig op 25 gemeenten die dergelijke zones hebben aangekondigd. We raden bedrijven aan de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. We verwachten dat nog enkele andere gemeenten zero-emissiezones zullen aankondigen, waarmee het totaal rond de 30 komt.

Vanaf 2025 hebben gemeenten de mogelijkheid een aparte zero-emissiezone in te stellen voor vrachtauto’s en bestelauto’s. Een zero-emissiezone is een gebied waar in principe geen voertuigen met CO2 -uitstoot welkom zijn. Alleen batterij-elektrische, hybride of waterstofvoertuigen (mits zij aantoonbaar zonder uitstoot rijden) zijn dan in de zone toegestaan. Om ondernemers tegemoet te komen is er een aantal overgangsregelingen voor fossiel aangedreven bestel- en vrachtauto’s. Meer informatie over zero-emissiezones en overgangsregelingen zijn te vinden in dit artikel

Hulp

Het wagenpark aanpassen aan de eisen van de toekomst is een uitdaging. Wij helpen bedrijven hiermee verder. Zo hebben we de ‘zero-emissiescan wagenpark’ ontwikkeld. Hiermee adviseren we je wat je de komende jaren het beste kunt doen met je wagenpark. Je wordt daarbij continu op de hoogte gehouden van alle veranderende wet- en regelgeving.