Workshops kwaliteitsregeling Montage Staalbouw

Met de kwaliteitsregeling Montage Staalbouw ondersteunen SNS en Koninklijke Metaalunie staalconstructie en staalmontagebedrijven in het voldoen aan de eisen die per 1 juli 2022 binnen de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gesteld worden. De kwaliteitsregeling is vanuit de praktijk ontwikkeld in samenwerking met leden en bouwinspectiebureau BouwQ ontwikkeld.

Per 1 juli 2022 is de wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. Hierin geldt dat bouwwerken vallend onder gevolgklasse 1, waaronder bijvoorbeeld eenvoudige bedrijfsgebouwen met kantoorfunctie, voor de controle op de constructieve veiligheid onder een nieuw stelsel vallen. De kwaliteitsregeling Montage Staalbouw is opgesteld voor gevolgklasse 1 en 2 (met het oog op de toekomst).

Binnen het nieuwe stelsel zal Bouw- en Woningtoezicht niet meer de controlerende taak uitvoeren of de bouwplannen voldoen aan de technische eisen van het Bouwbesluit. Er met behulp van een borgingsinstrument en een borger tijdens het ontwerp en de uitvoering van de bouwwerkzaamheden worden gecontroleerd of het bouwwerk voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. De papieren controle op basis van de bouwplannen komt te vervallen.

Deze wet is bedoeld om enerzijds de opdrachtgever een betere positie te geven en anderzijds om de bouwkwaliteit te verbeteren. Binnen deze wet krijgt de aannemer meer verantwoordelijkheid voor de gerealiseerde kwaliteit. Hij wordt ook verantwoordelijk voor de verborgen gebreken mits hij kan aantonen dat hij niet verantwoordelijk is voor deze gebreken (omgekeerde bewijslast).

Aantoonbare gerealiseerde montagekwaliteit                                   
Voor de productie van de constructieve onderdelen geldt dat de kwaliteit is geborgd via uw FPC EN 1090-1 certificering. De montage op de bouwplaats is hierin echter niet meegenomen.

Door de toegenomen verantwoordelijkheid van de aannemer en de eisen die er binnen het stelsel worden gesteld zal de aannemer ook voor de montage op de bouwplaats zekerheid eisen over de gerealiseerde montagekwaliteit. Als uw bedrijf gecertificeerd is voor de regeling Montage Staalbouw, komt u aan deze eis tegemoet en heeft u een streepje voor om voor een opdracht in aanmerking te komen.

Opzet en inhoud van de workshops
De workshops bestaan uit twee middagen, de eerste fysiek (meestal bij Metaalunie in Nieuwegein) en de tweede digitaal. De deelnemers worden, aan de hand van een vooraf verstrekt algemeen beheersingshandboek montage, geholpen een eigen beheersingshandboek Montage staalbouw op te stellen die is afgestemd op de eigen bedrijfsvoering.

1e workshopmiddag:
Uitleg over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Montageregeling en FPC
Opzet van de regeling
Opstellen bedrijfsspecifiek montage handboek

2e workshopmiddag
Aan de hand van het door u zelf opgestelde concept montage handboek is het de bedoeling vragen te beantwoorden zodat het mogelijk is het handboek te voltooien. Dit bedrijfsspecifieke montage handboek legt de basis voor een audit om uw bedrijf te certificeren voor de regeling Montage Staalbouw.

Bestemd voor
Staalconstructiebedrijven en staalmontagebedrijven met een FPC EN 1090-1 certificaat met montage in eigen beheer. (dus niet onder regie van de opdrachtgever) CE gemarkeerde constructieve onderdelen met prestatieverklaring afnemen van FPC EN 1090-1 gecertificeerde bedrijven.

Aanmelden via deze link