Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit

In verband met een nieuwe opzet van de aanvullende risico-inventarisatie en de -evaluatie risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen heeft er een wijziging plaats gevonden in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Met de herziening moet de veiligheid en gezondheid van werknemers beter gewaarborgd worden. De vorige versie van het besluit was hier niet afdoende geschikt voor. Het omvatte een complexe aanwijssystematiek, had een overlap met het BRZO 2015 en had geen aansluiting op CLP. De nieuwe versie van het Arbeidsomstandighedenbesluit moet bedrijven helpen om de ARIE beter te kunnen naleven en handhaven.

Een concept-wijziging van het besluit ligt nu ter internetconsultatie. De concept regeling, nota van toelichting, IAK beantwoording en de lijst met gevaarlijke stoffen zijn te downloaden op internetconsultatie.nl