Wees slim, wees circulair!

Op het FME-symposium Circulaire Maakindustrie riep voorzitter Theo Henrar het toekomstig kabinet op om minimaal € 100 miljoen extra te investeren in de circulaire economie. Dit kan 7,2 miljoen ton CO2 reduceren. Dat is maar liefst de helft van de opgave van de industrie!

Digitaal product paspoort

In Nederland is circulariteit helaas nog geen ‘core business’. De deelnemende partijen, waaronder naast FME ook de Metaalunie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), willen daarom een doorbraak creëren door Brussel de juiste wetten en regels op te laten stellen. Maar ook klanten kunnen impact maken door eisen te stellen aan de toeleverende keten.

“Minimaal 100 miljoen extra nodig voor circulaire economie” – Theo Henrar, voorzitter FME

Daarnaast kan een zogenoemd ‘digitaal product paspoort’ een belangrijk instrument zijn. Digitalisering en circulariteit zijn aan elkaar verbonden en veel bedrijven moeten nog grote digitale stappen te zetten.

Reduce, reuse en recycle
Een succesvolle energietransitie kan niet zonder de overgang naar een circulaire economie. Op dit moment is onze economie nog grotendeels lineair. Klinkt heel ingewikkeld, maar eigenlijk is het heel simpel. We moeten stoppen met het delven en verwerken van grondstoffen tot een product dat we na gebruik weggooien. In een circulaire economie sluiten we de kringlopen van al deze grondstoffen.

Nog makkelijker: in een circulaire economie wordt het grondstofgebruik verminderd (reduce) en het hergebruik van producten en onderdelen vermeerderd (reuse). Denk aan het delen van auto’s. Daarnaast hergebruiken we grondstoffen waar het kan (recycle). Het omzetten van producten naar diensten, zoals we nu allemaal een Spotify-abonnement hebben in plaats van CD’s te beluisteren, valt onder een circulaire economie.

Kritisch
Theo Henrar roept het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, daarom op om het accent bij duurzaam inkopen niet op de procedures vooraf te leggen, maar in plaats daarvan te controleren of diensten en producten écht duurzaam zijn. Theo Henrar: “De maatschappij zal in de toekomst steeds kritischer zijn op de maatschappelijke impact van producten en diensten van bedrijven. Bedrijven met circulaire producten waarover goed is nagedacht, kunnen een voorsprong nemen op anderen.” Vijselaar: “Het is inderdaad een goed idee om circulariteit te koppelen aan de klimaatopgaven”.

Aanwezigen paneldiscussie
Theo Henrar, voorzitter FME
Herman van Bolhuis: bestuurslid FME en oprichter Fieldlab 3D Makerszone
Fried Kaanen, voorzitter Metaalunie
Focco Vijselaar, directeur-generaal ministerie van Economische Zaken & Klimaat
Marc Hendrikse, Topsector High Tech Systemen & Materialen

Tijdens het symposium werd ook de nieuwe Wegwijzer Circulaire Cases gelanceerd met 50 nieuwe voorbeelden van circulariteit in de maakindustrie. Het symposium is hier terug te kijken.