aerosolen

Webinar “validatie techniek aerosolen sensor” laat mogelijkheden zien

In een Interreg project binnen het kader van vecco.net hebben Vecco, Eiffo en Innovat.ION, een eerste project rond aerosolmeting succesvol uitgevoerd. Het doel was is de evaluatie van werkplek- en omgevingsmetingen te verbeteren. Met dit deelproject is onderzocht of continu online meten (van aerosolen) in principe mogelijk is.

Naast een aantal Nederlandse, Duitse en Oostenrijkse (lid)bedrijven zijn ook het IUTA (Institut for Energie- und Umwelttechnik) en het Fraunhofer Institut aangesloten.

Het verhogen van de medewerkers- en omgevingsveiligheid is niet alleen een belangrijke verantwoordelijkheid van de werkgever, het is ook een voorwaarde om in de toekomst autorisaties voor het werken met SVHC stoffen te verkrijgen. Vandaar dat deze technologie in eerste aanleg wordt ontwikkeld voor chroomtrioxide, maar opschaalbaar is naar andere stoffen. Leuk om te vermelden; de pilot is uitgevoerd bij een Nederlands lidbedrijf van ION.

In een webinar op 4 april jl. werden in 5 korte presentaties de resultaten van het onderzoek uiteengezet. Het programma zag er als volgt uit:

1. Inleiding: projectbehoeften vanwege de Arbowet en REACH en het meten van chromaataerosolen (E. Stremmelaar).
2. Pilotstudie: realisatie (A. de Bruin / U. Sievers).
3. Technische uitvoering en resultaten van de pilotstudie (C. Asbach).
4. Gevolgen voor bedrijven (U. König).
5. Volgende stappen.

Verschillende typen aerosolen

Via dit project is de techniek voor realtime en online meten bewezen. Er kan echter nog geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende typen aerosolen. Vandaar dat verder onderzoek nodig is. Dat zal de komende tijd ingeregeld worden.

Overigens is ook gekeken naar de betaalbaarheid van de technologie. Met de kennis van nu lijkt een kostprijs (componentenniveau) van ongeveer €150 haalbaar.