VOMI start nieuw project: VOMI Duurzaam Veilig

Na het succes van VOMI Veilig is VOMI gestart met VOMI Duurzaam Veilig. Hiermee wordt voortgebouwd op één van de successen van VOMI Veilig: een groter bewustzijn van de risico’s die het onderhoud van procesinstallaties met zich meebrengt voor mensen en omgeving.

Daarnaast zijn er nieuwe mogelijkheden ontdekt om de risico’s zoveel mogelijk af te zwakken. Twee zaken springen daarbij in het oog:

  • verbetering van de voorbereiding, en
  • betere en gestructureerde afspraken over de verantwoordelijkheid.

Deze worden in VOMI Duurzaam Veilig verder uitgewerkt. Het doel van het project is het voorkomen van calamiteiten tijdens of ten gevolge van onderhoud aan de installaties. Hiertoe gaan individuele bedrijven (contractor en asset owners) op de werkvloer de voorbereiding verbeteren door vooraf met elkaar af te stemmen. Daarnaast moeten beide partijen het eens zijn over de waardering en kwalitatieve beoordeling van de te leveren veiligheidsprestatie. Dit zal vooral op brancheniveau moeten worden vastgelegd.

Twee onderdelen: IVO-app en KVI

VOMI Duurzaam Veilig bestaat uit twee onderdelen: de IVO-app en KVI die VOMI samen met contractors (VOMI-leden) en opdrachtgevers (asset owners) ontwikkelt:

  • De IVO-app – gestuurde inventarisatie voor het veilig overdragen van het werk ten behoeve van onderhoud
  • De KVI – een standaard voor kritische veiligheidsindicatoren die als basis dienen voor contractafspraken met betrekking tot verantwoordelijkheden tijdens onderhoud.

Beide instrumenten ontwikkelt VOMI ten behoeve van de eigen sector en met de bedoeling deze ook inzetbaar te maken voor andere sectoren.

VOMI heeft voor dit project een subsidie aangevraagd via een Safety Deal. De looptijd van het project is twee jaar: april 2023 – april 2025.