VOMI Scholing, FME-branche schoolt 5.000 medewerkers

Naast krapte op de arbeidsmarkt is bij VOMI-leden door de corona-pandemie een achterstand ontstaan in het (bij)scholen van medewerkers. Die achterstand wil de sector met inzet van de Tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ (NLLD-SMR) versneld inhalen. Met inzet van deze subsidie, omgezet in het project VOMI Scholing, is de sector in staat de kennisachterstand in te halen en de continuïteit van de bedrijven te verbeteren. Voor het realiseren van dit scholingstraject is ruim 2,5 miljoen euro subsidie verkregen.

VOMI is al vele jaren branchevereniging van FME, die met de inzet van toegewijde branche- en projectmanagers zich momenteel focust op de 4 actuele kernthema’s: Veiligheid, Professionalisering, Optimalisatie en Arbeidsmarkt. Voortkomend uit de kernthema’s, worden in 2022 twee projecten uitgevoerd, waarmee de VOMI zich richt op het beïnvloeden van het veiligheidsgedrag op de werkvloer tijdens turn-arounds (Safety Deal van het RVO) en op de scholing van het eigen personeel (tijdelijke regeling van het Ministerie SZW). Daartoe is voor VOMI Scholing de samenwerking gezocht met vakorganisatie De Unie. Met het realiseren van de scholingstrajecten van de individuele werknemers van de aangesloten bedrijven, is zo’n 2,5 miljoen euro aan subsidie gemoeid.

VOMI is de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie en behartigt de collectieve belangen van haar leden. Daarnaast treedt VOMI ook op als gesprekspartner richting stakeholders. De leden zijn actief in de procesindustrie, waarvan een aantal -naast de VOMI- ook is aangesloten bij FME. Binnen de vereniging zijn bedrijven uit verschillende vakgebieden vertegenwoordigd, waaronder bedrijven op het gebied van industriële reiniging, steigerbouw, metaalconservering, isolatie, piping & mechanical (leidingwerken), elektrische instrumentatie en hijs- en transportwerkzaamheden.

Om VOMI Scholing tot een succes te maken, wordt samengewerkt met 40 opleiders, waaronder de VOMI Academie, die in een speciale catalogus meer dan 500 opleidingen/leertrajecten aanbieden, variërend van vakgericht tot soft skills. Het speciaal ingerichte projectbureau ondersteunt de leden en de opleiders, waarbij ook de projectadministratie wordt gefaciliteerd door FME.

Met VOMI Scholing wordt door de branche ook uitvoering gegeven aan de Meerjarenstrategie van FME.