Verbetercheck helpt bij voldoen aan registratieplicht gevaarlijke stoffen

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht producten met gevaarlijke stoffen te inventariseren en registreren, beoordelen, maatregelen te nemen en deze maatregelen te borgen. De capaciteit binnen de Inspectie SZW is de afgelopen jaren uitgebreid om de handhaving op de registratieplicht binnen bedrijven te vergroten en gezond en veilig werken te stimuleren. Ook al omdat in het Jaarplan 2021 van Inspectie SZW registratie voor bedrijven als beginpunt wordt gezien om gezondheidsrisico’s te voorkomen, is de verwachting dat hierop I-SZW ook de komende maanden gaat controleren. 

Het is daarom verstandig om nu al te voldoen aan de registratieplicht en gebruik te maken van de door 5xbeter speciaal voor de metaalbewerking ontwikkelde Verbetercheck Gevaarlijke stoffen. Hiermee kunnen bedrijven hun gevaarlijke stoffen registreren. “Koninklijke Metaalunie adviseert bedrijven de komende zomerperiode te gebruiken om de Verbetercheck in te vullen. Bij inspecties is de registratie van gevaarlijke stoffen wel een onderwerp waar handhaving op zal worden ingezet. ”, licht Debbie van Motman, beleidsmedewerker Arbo Metaalunie, toe. “Hoewel het aantal bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde en vallen onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen (BZRO) in onze achterban gering is, gaat de Inspectie ook sector breed meer controles doen.”

Het invullen van de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen is een tijdrovende klus en het is belangrijk dat dit op juiste manier gebeurt. Daarom houdt 5xbeter een aantal webinars om bedrijven hierbij te ondersteunen en op weg te helpen. Het webinar van 13 juli a.s. is inmiddels volgeboekt, maar bedrijven kunnen zich nu al voorinschrijven voor het tweede webinar dat na de zomervakantie (medio september/oktober) plaatsvindt. 

Meer weten over de verbetercheck? Kijk op https://www.5xbeter.nl/site/nl/themas/gevaarlijke-stoffen.