Veiligheid hijsvoorzieningen

Wist je dat als je hijsvoorzieningen (hijslussen of hijsogen) aanbrengt, je verantwoordelijk bent voor een betrouwbare uitvoering hiervan? Het is daarom van belang om het aanbrengen van hijsvoorzieningen aan kozijnen of elementen vast te leggen in je IKB. Dit kan discussies voorkomen bij een mogelijk ongeval of schade.

SKH heeft sinds 2003 de “SKH-publicatie 02-06 Hijsvoorzieningen” uitgebracht. Op basis van deze publicatie zijn er diverse leveranciers van hijslussen / hijsbanden / hijsogen die hun materialen samen met de bijbehorende verwerkingsvoorschriften hebben laten certificeren. Als je deze materialen toepast, is het van belang dat je in overleg met SKH dit opneemt in je IKB, zodat de verwerking ervan een betrouwbaar resultaat geeft. Dit kan bij een mogelijk ongeval of schade discussies voorkomen.

Naast de standaard materialen die gecertificeerd aangeboden worden, kun je natuurlijk ook zelf middelen ontwikkelen die dan op basis van dezelfde SKH-publicatie gecertificeerd kunnen worden.
De publicatie heeft verder ook tot doel de mogelijke nadelige consequenties te beperken van het hijsen voor (de vormvastheid en duurzaamheid van) het houtachtige bouwdeel.

Kortom:  Als je hijsvoorzieningen aanbrengt, zorg dat men jouw product verantwoord kan hijsen!