Vijf vragen over de RI&E

Wie aan de slag gaat met veiligheid, komt vroeg of laat de term Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Wat betekent dit nu precies? En moet je als bedrijf eraan doen? Op de website van de Code Gezond en Veilig Magazijn staan de vijf meest gestelde vragen over de RI&E inclusief de antwoorden.
 
1 Wat is een RI&E?
De betekenis van RI&E is Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht de risico’s voor werknemers te inventariseren en evalueren. Denk hierbij aan arbozorg, verzuimbeleid, werkplekinrichting, fysieke belasting, visuele informatie en het werken met machines. Deze risico’s worden schriftelijk vastgelegd in een zogenoemde RI&E. Hier worden bijvoorbeeld ook de arbeidsongevallen uit het verleden in meegenomen.

2 Is een RI&E verplicht?
Ja. De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is verplicht voor bedrijven met personeel. Welke verplichtingen je als bedrijf hebt, hangt af van het aantal medewerkers dat een bedrijf in dienst heeft.
 
3 Hoelang is een RI&E geldig?
Om te beginnen moet je weten dat de Arbowet geen specifieke geldigheidsduur heeft gesteld aan de RI&E. Wel staat er vermeld dat het belangrijk is dat dit document actueel blijft. Dit betekent dat je de RI&E moet aanpassen bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek.
 
4 Mag je een RI&E zelf uitvoeren?
Als werkgever mag je zelf een RI&E uitvoeren. Bedenk wel dat er veel tijd in gaat zitten. Bij het uitvoeren van een RI&E is het belangrijk dat je objectief naar de bedrijfssituatie kijkt. Betrek ook voldoende medewerkers bij dit proces. Zij werken dagelijks op de werkvloer en weten vaak het beste welke risico’s zich voordoen.

5 Moet ik de RI&E laten toetsen door een gecertificeerde deskundige?
Of je je RI&E moet laten toetsen ligt aan: het aantal medewerkers, het aantal arbeidsuren en het RI&E-instrument dat je gebruikt.

Je hoeft je RI&E niet te laten toetsen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt minder dan 25 medewerkers in dienst.
  • Je medewerkers verrichten in totaal voor minder dan 40 uur per week aan arbeid.
  • Je maakt gebruik van een erkend RI&E-instrument.
  • Je laat je RI&E opstellen en toetsen door een deskundige.

 
In alle andere gevallen moet je de RI&E laten toetsen door een gecertificeerde deskundige.