Informatie delen belangrijk in strijd tegen magazijnongevallen

Het delen van informatie over ongevallen en bijna-ongevallen in een project als ‘Leren van incidenten’ kan de veiligheid in magazijnen en distributiecentra sterk verbeteren. Het Rijk zou voor dat project extra geld beschikbaar moeten stellen. Daarvoor pleit evofenedex naar aanleiding van het vorige week naar buiten gebrachte rapport van de Arbeidsinspectie.

Uit een rapport van de Arbeidsinspectie bleek dat bij 163 van de 200 gecontroleerde distributiecentra een of meer overtredingen zijn vastgesteld. In totaal werden er 547 overtredingen geconstateerd, waarvan 28 zeer ernstige. Bij 20 zaken werden de werkzaamheden stilgelegd.

Andre de Ruijter, expert op het gebied van magazijnveiligheid bij evofenedex, weet dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om gezond en veilig werken in magazijnen en distributiecentra. “Veiligheid is daarom een van onze speerpunten van de afgelopen en komende jaren. Onze gerichte programma’s rond veilig werken bestaan uit bewustwording, praktische tips en handvatten en stappenplannen om te komen tot een integrale veiligheidscultuur.”

Toenemende aandacht

Bij die programma’s rond veilig werken moet worden gedacht aan methodes als de Code Gezond en Veilig Magazijn, hulp bij het opstellen en verdiepen van een RI&E, advies en trainingen rondom gevaarlijke stoffen en PayChecked. De Ruijter: “We organiseren voor en met onze leden diverse bijeenkomsten en evenementen als de Dag van het Veilige Magazijn. We zien de toenemende aandacht bij onze leden voor deze thema’s, maar zien in de dagelijkse praktijk ook dat er nog veel progressie is te boeken in zowel bewustwording als actie.” evofenedex wil die handschoen samen met de Arbeidsinspectie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid oppakken om de veiligheid te verhogen.

Programma ‘Leren van incidenten’

Een programma als ‘Leren van incidenten’ is wat evofenedex betreft een kans die onderbelicht is gebleven. “Voorbeelden van dergelijke programma’s bij belangenorganisaties, zoals de scheepvaart (Platform Zero Incidents) en de bouw (Governance Code), hebben zich inmiddels bewezen, aldus De Ruijter. “Via het programma willen we naast informatieverstrekking en kennisdeling ook aandacht besteden aan het werken met incidentenanalyses: wat kun je leren van incidenten en bijna-ongevallen, en hoe kunnen andere organisaties daarvan leren, zodat ernstigere ongevallen kunnen worden voorkomen?”

Versterkende rol voor Arbeidsinspectie

Het Rijk zou dan ook geld vrij moeten maken om een project als ‘Leren van incidenten’ succesvol te maken. “Dit soort programma’s brengen effectief gevaarlijke situaties in kaart, leveren waardevolle informatie op en verbeteren de veiligheid”, stelt Manue Azoulay, beleidsadviseur human capital bij evofenedex “Met name het mkb zou hiervan profiteren. We zien daarbij een versterkende rol voor de Arbeidsinspectie, waarbij lessen uit meldingen en inspecties worden gedeeld met het bedrijfsleven. Deze informatie wordt momenteel niet benut en dat is een gemiste kans.”

Samenwerking nodig

“Naast deze projecten om direct aan de slag te gaan met het verbeteren van de veiligheid kunnen ook.andere effecten op de midden en lange termijn worden meegewogen”, aldus Azoulay. “De veranderende arbeidsmarkt en zaken als robotisering en e-commerce brengen in rap tempo nieuwe risico’s met zich mee. Ondertussen neemt de complexiteit van wet- en regelgeving alleen maar toe. Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten is nodig om nieuwe risico’s voortijdig te signaleren en te verwerken in een integrale aanpak. Wij zien mogelijkheden om meer synergie aan te brengen en zo de aanpak gezamenlijk te versterken. Via kennisuitwisseling, het stimuleren van effectieve programma’s en het verminderen van complexe regelgeving. Met structureel overleg waarin kennis en kansen uitwisselen en handhaving het sluitstuk vormt.”