regeldrukplan

Tweede Kamer omarmt regeldrukplan

De Tweede Kamer heeft afgelopen donderdag met brede steun de motie van Wybren van Haga over regeldruk aangenomen. In die motie roept hij het kabinet op om het regeldrukplan van MKB-Nederland, waar Koninklijke Metaalunie aan heeft meegeschreven, uit te voeren. Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat steunt het voorstel, waarbij het mkb de norm wordt voor nieuwe en bestaande regels.  Aan de hand van indicatorbedrijven – te beginnen in vijf sectoren – wordt de regeldruk zowel meetbaar als merkbaar aangepakt.
 
Metaalunie heeft al lang regeldruk hoog op de lijst van irritaties van ondernemers staan en lobbyt daar dan ook actief op. “We zijn dan ook blij dat regeldruk mede naar aanleiding van onze inbreng meer prioriteit krijgt”, aldus Derk Jan Meijer, beleidssecretaris Metaalunie. “De kwantitatieve reductiedoelstelling is terug, waar we tussen 2002 en 2010 goede ervaring mee hadden. Met deze regeldrukaanpak-methode zijn in Duitsland goede resultaten bereikt, die we graag ‘kopiëren’. We zijn ook blij dat mkb-bedrijven in onze sectoren zo’n belangrijke rol gaan vervullen.”
 

Regeldruk

Regeldruk zijn alle kosten die bedrijven maken voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen. Tijdens het vorige kabinet kwam er ca. 5 miljard euro regeldruk bij. De omvang van de totale regeldruk is niet bekend, niet als totaal voor de BV Nederland maar ook niet voor individuele bedrijven. Veel mkb-bedrijven zijn namelijk niet meer in staat om alle verplichtingen te kennen en na te leven. Het verleden leert dat regeldruk alleen te bestrijden is met een meetbare reductie-doelstelling en een gezonde dosis politieke wil. Zonder deze twee ingrediënten wordt de urgentie om te schrappen in disproportionele regels onvoldoende gevoeld binnen het Rijk.
 

Regeldrukplan dashboard

JA21-Kamerlid Maarten Goudswaard zorgt er met zijn motie voor dat er eindelijk een dashboard regeldruk komt. Een dashboard waarop wordt bijgehouden hoeveel regeldruk erbij komt voor ondernemers moet de overheid scherp houden. Dit is een lang gekoesterde wens van MKB-Nederland en Metaalunie.