TU Delft bouwt CO2-vrij energiesysteem

TU Delft is gestart met de bouw van het 24/7 Energy Lab, een uniek project dat de energietransitie in de gebouwde omgeving moet gaan versnellen. Dat gebeurt op The Green Village, het fieldlab voor duurzame innovatie op de campus van TU Delft.

Het 24/7 Energy Lab moet bijdragen aan een buurt met een lokaal energiesysteem, zonder uitstoot van CO2 en zonder belasting van het landelijke energienetwerk. De grote technische uitdaging ligt in het aan elkaar knopen van allerlei componenten, en de aansturing daarvan. Elektriciteit, gas en warmte stromen nu nog apart van elkaar door de straat, maar dat gaat veranderen.

Duurzaam energiesysteem
Een stabiel, duurzaam energiesysteem vraagt om conversies tussen elektriciteit, waterstof en warmte, met elk zijn eigen buffermogelijkheden. Ook zijn bijvoorbeeld omvormers nodig om zonnepanelen, die gelijkstroom leveren, te kunnen aansluiten op een netwerk van wisselstroom.

Tweede laboratorium
Het 24/7 Energy Lab is het tweede laboratorium dat de TU Delft opent in korte tijd. Om het elektriciteitsnet klaar te stomen voor de toekomst, werd op 1 oktober 2021 het Electrical Sustainable Power Lab (ESP Lab) in gebruik genomen. De grote ambities en uitdagingen op het gebied van de energietransitie in de stedelijke omgeving komen allemaal samen in het 24/7 Energy Lab. Mocht het slagen, dan profiteert iedere wijk in Nederland er straks van.