Transport en logistiek herstelt in twee snelheden

De vooruitzichten voor de transport- en logistieksector zijn over de hele linie verbeterd, maar het vertrekpunt en de snelheid van herstel lopen uiteen. Waar het goederenvervoer de terugslag van corona dit jaar al achter zich laat en pakketvervoerders met een sterk eerste half jaar opnieuw flink groeien, komt het veel zwaarder getroffen personenvervoer slechts toe aan licht herstel. De gevolgen van de pandemie blijven hier groot. De luchtvaart heeft het meeste last van aanhoudende onzekerheid en beperkingen. Ondanks de terugkeer van het Europese vliegverkeer deze zomer, blijft het gemiddelde vervoersvolume in 2021 rond de 50% steken en wordt 2022 het jaar van de waarheid voor steviger herstel. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht transport en logistiek van ING Research

Transport- en logistieksector herstelt in 2021, maar vertrekpunt verschilt

Na een gemiddelde krimp van ruim 13% in 2020 en grote verschillen daarbij tussen deelsectoren veert het verwachte volume in transport en logistiek met 7,5% terug in 2021. In 2022 komt het oude niveau weer binnen bereik, maar de verschillen in dynamiek tussen bedrijven in personen- en goederenvervoer blijven ongekend groot. ING sectoreconoom Rico Luman: “Waar bedrijven in het wegtransport, de logistieke dienstverlening en het pakketvervoer soms weer met krapte kampen, bevinden het OV en de passagiersluchtvaart zich na een ongekende terugval nog in de beginfase van herstel en blijft er onzekerheid”.

Na vertraging volgt met 2022 het jaar van de waarheid voor herstel in OV en luchtvaart  

Met de reisbureau’s en de kunstsector behoorde de luchtvaart tot de drie zwaarst getroffen sectoren van de Nederlandse economie. Het totale volume zakte van € 13 naar € 5,5 miljard in 2020 (-58%) en ook het OV heeft veel goed te maken. Door aanhoudende onzekerheid en reisbeperkingen komt het personenvervoer in 2021 pas aan het begin van herstel toe. In het OV gaat het volume langzaam omhoog en dit zal in het najaar met (gedeeltelijke) terugkeer naar kantoor en onderwijsinstellingen doorzetten. In de luchtvaart blijft het totale volume naar verwachting rond 50% van het 2019-niveau steken. Voor overtuigender herstel wordt 2022 – als reisbeperkingen zijn vervallen – een spannend en cruciaal jaar. Boekingsgedrag laat zien dat er in de luchtvaart veel reisvraag in de wachtstand staat. Toch blijft het onzeker hoe het structureel herstel de komende jaren verloopt omdat grote bedrijven kritischer kijken naar de noodzaak om zakelijk te reizen en er na invoering van de Nederlandse vliegheffing in Europa ook een accijnsheffing wordt voorbereid.

Goederenvervoer snel uit het dal, wel met verstoring in toeleveringsketens

Het transport en logistiek van goederen laat een veel positiever beeld zien als het  personenvervoer. Hier komt het volume dit jaar met een groei van 4,5% naar verwachting boven het niveau van 2019 uit. Nadat de extra vraag naar consumentengoederen tijdens de pandemie eerder tot snelle terugkeer van vervoersvraag heeft geleid, zorgt de aantrekkende internationale handel in combinatie met een krachtig herstel van de industrie (en voorraadopbouw) voor herstel. Het vervoer over de weg, maar ook de binnenvaart en zeevaart kunnen hierdoor de teruggang van vorig jaar goedmaken. Hoge vrachttarieven door gebrek aan capaciteit en stremmingen houden in de containerzeevaart en de luchtvracht waarschijnlijk de rest van het jaar nog aan en kunnen gunstig uitpakken voor logistieke dienstverleners. In de binnenvaart is hier echter geen sprake van omdat daar voldoende capaciteit is.

 Pakketvervoer bouwt voort ondanks dat de winkelstraat weer open is 

De coronacrisis heeft voor een forse groeiversnelling gezorgd in internetverkopen en daarmee het pakketvervoer. In de eerste maanden van 2021 zette de groei met de eerder door consumenten opgedane e-commerce ervaring stevig door en de verwachting is dat het niveau, ook nu de winkelstraat weer open is, op een hoger zal blijven dan voorheen. Dit levert voor pakketvervoerders, maar ook voor warehouseactiviteiten van logistieke bedrijven (e-fulfilment) veel extra werk op. Dit zorgt ervoor dat pakketvervoerders binnen het goederentransport naar verwachting ook in 2021 de sterkste groei laten zien.