Toxic: wij werken aan een wereld waarin werk geen leven meer kost. Doe jij mee?

(Foto bovenaan: Samen werken we aan een wereld waarin werk geen leven meer kost.)

Werken met chemische producten veroorzaakt altijd risico’s. Het is dus van groot belang om hier grip op te krijgen en houden. De wetgeving schrijf daarom 4 stappen voor: inventariseren, beoordelen, maatregelen en borging.

Natuurlijk kun je dit zelf doen. Maar er zijn ook tools die je kunnen helpen. Zoals Toxic!

Wij vinden chemische veiligheid en alle wetgeving daaromheen al complex genoeg. Daarom helpen wij je om sneller, juiste conclusies te trekken waarop jij je beleid kan baseren.

Hiervoor heb je allereerst actuele, gecontroleerde informatie nodig. Dit krijg je door Safety Data Sheets van producten op te vragen bij jouw leveranciers én deze te controleren. Of de ervaren Toxic redactie doet dit voor je. Registreer in Toxic Productregistratie welke producten je gebruikt en wij verzorgen alle wettelijke verplichte informatie en houden dit actueel.

Vervolgens moet je blootstellingsrisico’s beoordelen. Zo’n blootstellingsschatting is geen doel op zich, maar een middel tot een doel. Het geeft focus op processen waarbij de blootstelling vermoedelijk te hoog is. Toxic Blootstelling is daarom zo ingericht dat jij snel en eenvoudig een blootstellingsschatting kan maken. Op basis van actuele productgegevens, het erkende schattingsmodel ECETOC-tra en afgezet tegen actuele grenswaarden. Zo weet jij op welke werkprocessen je samen met jouw kerndeskundige moet focussen.

Soms blijkt dat de blootstelling te hoog is. Met maatregelen kun je dit terugdringen. Toxic Maatregelen maakt snel het effect van maatregelen inzichtelijk, natuurlijk volgens de arbeidshygiënische strategie. Overleg altijd met een kerndeskundige over jouw keuze voor een maatregel. Toxic Maatregelen biedt je de ideale basis voor dit gesprek.

De borging van al het bovenstaande is in Toxic heel eenvoudig, want wij laten het weten als er iets verandert in de wetgeving of productinformatie. Ook heb je in Toxic alle wettelijk verplichte stappen in één omgeving geregistreerd.

Toxic biedt je een kennispartner, sparringspartner en een netwerk van gelijkgestemde professionals. Zo zorg jij ervoor dat iedereen na een werkdag weer gezond thuiskomt.

Download nu de gratis poster over chemische veiligheid via

Heb je vragen? We horen graag van je! Via 070 – 378 01 62 of per e-mail aan toxic@sdu.nl.