Theo Henrar: “Minimaal 100 miljoen extra nodig voor circulaire economie”

Op het FME symposium Circulaire Maakindustrie riep voorzitter Theo Henrar het toekomstig kabinet op om minimaal 100 miljoen extra te investeren in de circulaire economie. Dit kan 7,2 miljoen ton CO2 reduceren. Dat is maar liefst de helft van de opgave van de industrie!

Paspoort
In Nederland is circulariteit helaas nog geen ‘core business’. De deelnemende partijen, waaronder ook de Metaalunie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), willen daarom een doorbraak creëren door Brussel de juiste wetten en regels op te laten stellen. Daarnaast is een zogenoemd ‘digitaal product paspoort’ een belangrijk instrument, vonden de panelleden. “Digitalisering en circulariteit zijn aan elkaar verbonden en veel bedrijven moeten nog grote digitale stappen te zetten”. Ook klanten kunnen impact maken door eisen te stellen aan de toeleverende keten.

Reduce, reuse en recycle
Een succesvolle energietransitie kan niet zonder de overgang naar een circulaire economie. Op dit moment is onze economie nog grotendeels lineair. Dit klinkt heel ingewikkeld, maar eigenlijk is het heel simpel. We delven en verwerken van grondstoffen nog steeds tot producten die we na gebruik weggooien. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.

Nog makkelijker: in een circulaire economie wordt het grondstofgebruik verminderd (reduce) en het hergebruik van producten en onderdelen vermeerderd (reuse). Denk aan het delen van auto’s. Daarnaast hergebruiken we grondstoffen waar het kan (recycle).

Het omzetten van producten naar diensten, zoals we nu allemaal een Spotify abonnement hebben in plaats van CD’s te beluisteren, valt ook onder een circulaire economie.

Kritisch
“De maatschappij zal in de toekomst steeds kritischer zijn op de maatschappelijke impact van producten en diensten van bedrijven. Bedrijven met circulaire producten waarover goed is nagedacht, kunnen een voorsprong nemen op anderen”, zei Henrar tijdens het symposuim. Hij deed dan ook een oproep aan Focco Vijselaar, directeur-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, om, naast een financiële injectie van 100 miljoen, het accent bij duurzaam inkopen niet op de procedures vooraf te leggen, maar in plaats daarvan te controleren of diensten en producten écht duurzaam zijn. Vijselaar heeft de noodzaak van circulariteit goed op het netvlies: “We moeten de noodzaak van een circulaire economie koppelen aan onze klimaatopgaven”.

Tijdens het symposium werd ook de nieuwe Wegwijzer Circulaire Cases gelanceerd, met 50 nieuwe voorbeelden van circulariteit in de maakindustrie.