Energietransitie

Ter inzage: Actualisering module Energietransitie

Gedeputeerde Staten hebben op 7 juni de ontwerp actualisering van de module Energietransitie vastgesteld, deze ligt 14 juni tot en met 8 augustus ter inzage.

 

Onderdeel van het provinciale omgevingsbeleid

De module maakt deel uit van het provinciale omgevingsbeleid. Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet 1 januari 2023 komt er één beleid voor de fysieke leefomgeving dat rekening houdt met de samenhang van verschillende sectoren zoals mobiliteit, wonen, natuur en energie. Tegelijkertijd is de energietransitie volop in ontwikkeling en daarom is ook de module energietransitie van het provinciale omgevingsbeleid aangepast.

Opgebouwd in gesprek

Deze wijziging bouwt voort op de afspraken die gemaakt in de 7 regionale energiestrategieën van Zuid-Holland en de speerpunten uit het coalitieakkoord. Daarnaast is de provincie in de periode tussen november 2021 en maart 2022 met verschillende professionals en belangengroepen in Zuid-Holland in gesprek gegaan en heeft ze op 10 februari, 6 april en in mei 2022 online bijeenkomsten georganiseerd. De zorgen en aandachtspunten hebben geleid tot deze ontwerp module Energietransitie Omgevingsbeleid.

Reageren op de wijzigingen in de module Energietransitie?

De module Energietransitie ligt van 14 juni t/m 8 augustus ter inzage. Je kunt dan reageren op de wijzigingen door via de webpagina van de terinzagelegging. Om je wegwijs te maken heeft Provincie Zuid-Holland een oplegger, infographics en een animatie gemaakt.

Meer informatie