Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s weer open

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) is sinds 10 januari weer geopend. Met SEBA is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de aanschaf van bijvoorbeeld een elektrisch aangedreven bestelauto.

Het is alleen mogelijk om de subsidie aan te vragen voor volledig uitstootvrije bestelauto’s. Een hybride bestelauto valt dus niet onder de regeling. Er is dit jaar in totaal 33 miljoen euro beschikbaar. Per bedrijfsauto is het subsidiebedrag maximaal 5000 euro. Een bedrijf kan voor meerdere bestelauto’s subsidie krijgen.

Niet-definitieve overeenkomst belangrijk

De SEBA-subsidie moet je aanvragen voordat je een definitieve overeenkomst hebt gesloten voor de aanschaf van een voertuig. Je vraagt subsidie aan met een nog niet-definitieve overeenkomst. Op het moment van de subsidieaanvraag mag de bestelauto dus niet op naam van je bedrijf in het kentekenregister staan. Meer informatie over de subsidieaanvraag en de voorwaarden is te vinden op de website van de RVO.

Combineren met MIA/Vamil-regeling

Een tip voor wie van plan is om een volledig uitstootvrije bestelauto aan te schaffen: de SEBA-regeling is ook te gebruiken in combinatie met de MIA/Vamil-regeling voor de aanschaf van een elektrisch of waterstofaangedreven bestelauto. Op onze website is meer te lezen de MIA/Vamil-regeling en de verschillende subsidieregelingen voor duurzaam vervoer.