Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie 

Wilt u samen met andere partijen in een consortium werken aan complete, innovatieve oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Gericht op toepassing in de praktijk, met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Dan kunt u subsidie aanvragen met de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Deze regeling richt zich op projectontwikkeling voor elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie.

Deze regeling opent op 1 juli. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 49% minder zijn dan in 1990. En in 2050 95% minder. Het missiegedreven innovatiebeleid stelt de doelen van het Klimaatakkoord centraal. Innovatieve oplossingen moeten op tijd en flink bijdragen aan deze klimaatdoelen. Daarom moeten consortia van samenwerkende partijen deze innovatieve oplossingen in onderlinge samenhang ontwikkelen. In een consortium komen alle relevante disciplines en perspectieven samen. Ondernemers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden hebben daarbij oog voor de technische en sociaal-maatschappelijke factoren en kansen. Door deze missiegerichte, complete aanpak, neemt de kans op echte toepassing van innovaties in de praktijk toe.

Om in aanmerking te komen moet uw project in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

• Er is een samenwerkingsverband met minimaal 3 ondernemingen dat het project gaat uitvoeren. Deze mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep.

• In het project ontwikkelt u de oplossingen en innovaties in een duidelijk samenhangende aanpak. Die richten zich op de opgaven uit het Klimaatakkoord. De betrokken partijen brengen hun verschillende expertises en perspectieven samen in een veelal cross-sectoraal samenwerkingsverband. Zoals vernieuwende mkb’ers en belanghebbenden. 

• Aanvragers moeten een voorstel doen voor een innovatieplan met daarin concrete, SMART-opgestelde mijlpalen (SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Daarmee volgen we de voortgang.

• Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 2 miljoen aan kosten die in aanmerking komen voor subsidie.

• Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten.

• De subsidie is minimaal € 25.000 voor iedere deelnemer.

• De subsidie is maximaal € 4 miljoen voor ieder MOOI-project. Voor de gebouwde omgeving (missie B in de bijlage Gebouwde omgeving) is dat maximaal € 7 miljoen.

Alle wijzigingen staan in de MOOI 2022-regeling die op 13 december 2021 is gepubliceerd in de Staatscourant. Dit is de wettelijke tekst met de volledige beschrijving van de MOOI-thema’s in 2022.

Aanvragen

Heeft u een vooraanmelding gedaan? Dan vraagt u vanaf 1 juli, 09:00 uur tot 6 september 2022, 17:00 uur subsidie aan. U kon de verplichte vooraanmelding doen tot 19 april 2022, 17:00 uur. 

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Inloggen en machtigen.