Subsidie voor omscholing naar kansrijke beroepen

Tussen 1 september en 1 december 2021 kun je een overheidssubsidie aanvragen om je medewerkers of nieuwe medewerkers te laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT.

Onlangs is door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek in het leven geroepen. Met deze regeling wil de overheid werkgevers stimuleren om mensen uit andere beroepen aan te nemen en om te scholen naar de techniek of ICT. Deze sectoren zijn cruciaal voor de klimaat- en energietransitie, het oplossen van het woningtekort en de digitalisering, maar kampen met een structureel tekort aan vakmensen.

€ 3.750
Als werkgever kun je de omscholingsregeling aanvragen om nieuwe of bestaande medewerkers die nog niet in het beroep werkzaam zijn, een omscholingstraject en een arbeidsovereenkomst te bieden. De subsidie is bedoeld om een deel van de kosten van het omscholingstraject te vergoeden. Per om te scholen medewerker kun je een eenmalig een vast bedrag van € 3.750 aanvragen. Je mag voor maximaal 6 medewerkers subsidie aanvragen.

Aanvragen
Je kunt de subsidie aanvragen bij de RVO vanaf 1 september 9:00 uur tot en met 1 december 2021 17:00 uur.  Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet je bedrijf voldoen aan een aantal voorwaarden. Kijk voor deze voorwaarden en meer informatie over de subsidieregeling op de website rvo.nl.