Subsidie mogelijk voor taalvaardigheid werknemers

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari tot en met 28 februari 2022 subsidie aanvragen voor laaggeletterde werknemers die hun taalvaardigheid willen verbeteren. Denk daarbij ook aan medewerkers op de werkvloer die anderstalig zijn.

De subsidie ‘Tel mee met taal’ is beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De vergoeding bedraagt 67% van een opleidingstraject, met een maximum van 1500 euro per cursist.

Veel voordelen
Investeren in basisvaardigheden zoals taal heeft veel voordelen. Zo worden er minder fouten gemaakt en dat beïnvloedt direct de veiligheid op de werkvloer. De werkstress en het ziekteverzuim gaan omlaag, het werkplezier gaat omhoog. Werknemers krijgen doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken.

Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie. En bij de deelnemende werknemers overheerst enthousiasme.

Aanvraagperiode
Werkgevers kunnen de subsidie gedurende de eerste twee maanden van 2022 aanvragen. Lees hier meer over de subsidie.