Stop met eenzijdig neerleggen kosten bij mkb-bedrijven

Nieuw kabinet moet zorgen voor mkb-vriendelijke energietransitie

Door de onevenredig grote stijging van de energierekening en de beperkte toegang tot subsidies, wordt het mkb-sectoren moeilijk gemaakt om te blijven verduurzamen. In een brief aan informateur Hamer vragen daarom de mkb-brancheorganisaties Koninklijke Metaalunie (mkb maakindustrie), NRK (rubber en kunststof), NBOV (ambachtelijke bakkers), CBM (interieurbouw en meubels), KVGO (grafimedia), BOVAG (mobiliteitsondernemers), Vakcentrum (zelfstandige retail ondernemers), VBW (Bloemist winkeliers), AGF (Fruit en Groentewinkels) en KNS (slagers) om in de komende kabinetsperiode nieuwe duurzaamheidsinstrumenten te ontwikkelen voor een rechtvaardige, effectieve en toekomstbestendige financiering van een florerend duurzaam Nederlands mkb. Afspraken hierover moeten in het nieuwe Regeerakkoord opgenomen worden.

Volgens de tien brancheorganisaties, die gezamenlijk ca. 45.000 bedrijven met 500.000 werknemers en een gezamenlijke omzet van 165 miljard euro vertegenwoordigen, is de afgelopen jaren de rekening van de energietransitie eenzijdig bij mkb-ondernemers gelegd. Dit komt onder meer door de scheve, degressieve kostenverdeling van de Opslag Duurzame Energie (ODE). Bovendien is de verdeling van de ODE-kosten per 2020 verschoven. Hierdoor dragen bedrijven twee derde van de lasten, en huishoudens een derde.

ODE-last ligt hoofdzakelijk bij het mkb
Omdat binnen het bedrijfsleven breed de energie-intensieve industrie helemaal of grotendeels is vrijgesteld van de energiebelasting en ODE, ligt de gestegen ODE-last op dit moment hoofdzakelijk bij mkb-ondernemers. De ondertekenaars willen dan ook een verlaging van de ODE ten bate van specifiek het mkb. Hiermee wordt dan ook recht gedaan aan de veel lagere CO2-uitstoot van dat mkb. De financiering van die verlaging moet vanzelfsprekend niet gezocht worden bij bronnen die uiteindelijk toch de portemonnee (kunnen) raken van datzelfde mkb, maar bij bronnen die aansluiten op en recht doen aan de feitelijke CO2-uitstoot in Nederland. Geen lastenverzwaring, maar een lastenverschuiving en wel op een zodanige wijze dat deze rechtvaardiger wordt, geen negatieve productie – of werkgelegenheidseffecten kent en recht doet aan de Nederlandse duurzaamheidsambities.

Het mkb heeft geen profijt van subsidie
Daarnaast kan de subsidieregeling SDE++ voor de sector industrie niet worden aangewend door ondernemers in het ambachtelijke- en industriële mkb. Deze regeling wordt namelijk voor een groot deel aangewend voor CO2-opslag en waterstof, waardoor alleen de energie-intensieve industrie ervan profiteert.