Steunpakket energie-intensief mkb betere afstemming op mkb-metaal

Voor mkb’ers met een torenhoge energierekening is eindelijk meer duidelijkheid op komst. De Telegraaf meldde donderdagavond 13 oktober dat het kabinet de laatste hand legt aan een steunpakket van zo’n 2,5 tot 3 miljard euro om het energie-intensieve mkb te ondersteunen.

Aan het criterium energie-intensief voldoet een bedrijf naar verwachting als de energiekosten 12,5% of meer van de omzet van het bedrijf bedragen. Bedrijven met maximaal 250 medewerkers worden als mkb aangemerkt. Het kabinet overlegt nog over de regeling, betrokkenen benadrukken dat details nog kunnen veranderen. Het precieze kostenplaatje hangt daar nog vanaf evenals de ondernemers die wel of niet onder de regeling scoren. Vrijdag 14 oktober wordt de EZK-brief aan de Tweede Kamer verwacht.

Alhoewel nog niet alle details bekend zijn, vindt Gerard Wyfker, beleidssecretaris Milieu en Energie Koninklijke Metaalunie, dat over het volstrekt tegenvallende aantal ondernemers dat onder de regeling scoort, het maximale bedrag voor compensatie en het tijdstip waarop de steun ingaat, het laatste woord nog niet is gezegd. ‘Ik ken voorbeelden uit onze achterban, het mkb-metaal, dat bij een elektriciteitsverbruik van ongeveer 250.000 kWh per jaar toegaat naar een jaarlijkse energierekening van meer dan €200.000 waar het nu nog €20.000 is. Ondanks deze enorme prijsstijging bedraagt de rekening bij lange na nog geen 12.5% van de omzet. Dit betekent dat het verschil van € 180.000 dus gewoon betaald moet worden. Voor een groot deel van de ondernemers in het mkb-metaal zijn dit soort uitkomsten niet te dragen.’ Ook de invoeringsdatum van de beoogde ondersteuningsregeling baart zorgen. ‘De kosten lopen alleen maar verder op. Als deze mkb-regeling pas op 1 april volgend jaar wordt uitgevoerd, is dat te laat. Dan kunnen de rekeningen niet meer worden betaald.’

Het wachten is nu eerst op de officiële brief aan de Tweede Kamer. Die wordt dit weekend bestudeerd en met de achterban afgestemd. Komende maandag wordt de lobby dan weer opgepakt, samen met collega-ondernemersorganisaties en MKB-Nederland / VNO-NCW. Wyfker: ‘Vooruitlopend op de Kamerbehandeling zullen Kamerleden worden benaderd. Insteek is en blijft dat wanneer politieke besluitvorming ertoe leidt dat kerngezonde ondernemingen zwaar in de problemen komen door de torenhoge energieprijzen, er een regeling moet komen die deze ondernemingen op adequate wijze helpt. De staatsfinanciën kunnen een dergelijke ondersteuning dragen, deze ondersteuning past in de ondersteuning die andere EU-landen bieden en de kosten voor de maatschappij kunnen uiteindelijk factoren hoger uitpakken als de regeling geen doel treft.’