Sociale partners cao Metalektro presenteren gezamenlijke Strategische Agenda

Cao-partijen in de Metalektro (FME, FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2) gaan met werkgevers en medewerkers meerdere jaren samenwerken om de uitdagingen waar de Metalektro-sector voor staat gezamenlijk aan te pakken. Cao-partijen willen als partners optrekken en niet als partijen tegenover elkaar staan.

Strategische Agenda Metalektro 2022-2027
De samenwerking gebeurt op de gebieden arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en industriebeleid. Op deze manier wil FME een succesvolle en concurrerende Metalektro-sector creëren die goed werk biedt en bijdraagt aan de brede welvaart en welzijn van Nederland en de EU. Hoe FME dit gaat doen staat in de Strategische Agenda Metalektro 2022-2027.

Actie-agenda’s
Cao-partners vertalen de ambities uit de Strategische Agenda elk jaar naar concrete actie-agenda’s die FME samen met werkgevers en medewerkers zullen uitvoeren.