Sectormonitor transport en logistiek: werkgevers hebben last van tekort aan personeel

De arbeidsmarkt in de sector kampt met een tekort aan personeel. Dat zegt 52% van de ondernemers in het beroepsgoederenvervoer over de weg en 34% van de logistiek dienstverleners in najaar 2021. Het aantal vacatures is hoog en de pensioenuitstroom is verder toegenomen. Mede door verbetering van het economisch klimaat verwachten ondernemers desondanks een – verdere – toename van hun personeelsbestand. Dit blijkt uit de meest recente Sectormonitor transport en logistiek.

In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De cijfers gaan naast het onderzochte kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal, om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. De gegevens voor deze Sectormonitor zijn in oktober/november verzameld, voordat de nieuwe coronamaatregelen (lockdown) ingingen. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mogelijk dankzij SOOB.

STL: “Uit de Sectormonitor blijkt dat in het derde kwartaal 2021 er een omzetgroei was in het beroepsgoederenwegvervoer van +12,5% en in logistieke dienstverlening +24%. In vergelijking met het jaar daarvoor hadden de branches last van contactbeperkende maatregelen en daalde de omzet. Wel werd een aantal deelmarkten of typen vervoer minder geraakt door de coronacrisis dan andere. De omzet lag vanaf het tweede kwartaal boven het niveau van voor de coronamaatregelen. Transportondernemers zijn per saldo positief over economisch klimaat en personeelssterkte: er zijn (peildatum begin Q4 2021: dit is vóór het ingaan nieuwe coronamaatregelen) meer ondernemers die komende 3 maanden een toename van hun personeelsbestand verwachten (33,3%) dan ondernemers die een afname verwachten (5,5%).” 

Meer arbeidsmarktontwikkelingen uit deze Sectormonitor:

  • Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs en andere werknemers transport en logistiek blijft in het najaar op een hoog niveau. Er zijn circa 10.400 vacatures voor chauffeurs en 15.300 voor logistiek medewerkers in oktober en november. De arbeidsmarkt voor chauffeurs is in het derde kwartaal in alle regio’s zeer krap.
  • Het aandeel beroepsgoederenvervoerders dat (begin Q4) een belemmering ervaart door personeelstekort neemt verder toe ten opzichte van voorgaande kwartalen (52% begin Q4 tegen 46% begin Q3). In het goederenvervoer over de weg is het aandeel dat een personeelstekort ervaart niet eerder zo hoog geweest (sinds begin meting 2014). Gegevens van de ervaren belemmeringen zijn in oktober verzameld, voordat de nieuwe lockdown inging. Volgens het CBS is een personeelstekort op dat moment de meest ervaren belemmering binnen de verschillende bedrijfstakken in Nederland (2021).


Ontwikkelingen ten aanzien van werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:

  • Het aantal bedrijven neemt toe ten opzichte van jaar eerder (7.317 bedrijven in 2021-Q3 tegen 6.950 in 2020-Q3). 
  • Het aantal faillissementen ligt in 2021-Q3 lager dan jaar eerder (13 bedrijven in 2021-Q3 tegen 19 in 2020-Q3). Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is volgens het CBS niet los te zien van de noodsteun van de overheid.
  • Het totaal aantal werknemers bedraagt 162.972 in 2020-Q3. Instroom en uitstroom van het totale aantal werknemers liggen in 2021-Q3 op een hoger niveau dan een jaar eerder. De leeftijdspiek ligt bij de instroom op 21 en bij de uitstroom op 66 jaar.
  • De uitstroom naar pensioen neemt toe, is in 2021 (t/m Q3) hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.
  • De gemiddelde leeftijd van werknemers die niet-chauffeurs zijn, daalt tot 39,9 jaar ten opzichte van vorig jaar en de gemiddelde leeftijd van chauffeurs loopt verder op tot 45,2 jaar (was 44,8 jaar in 2020-Q3).
  • Het aantal chauffeurs dat in- en uitstroomt ligt op een hoger niveau: in 2021-Q3 stromen 2.663 chauffeurs de sector in en stromen er 2.531 uit (tegen 2.134 instroom en 2.033 uitstroom in 2020-Q3). Het aantal chauffeurs steeg sterk in periode 2015 tot medio 2019. Daarna blijft het aantal ongeveer stabiel (91.187 in 2021-Q3, -0,2% t.o.v. jaar eerder). Het aandeel parttimers stijgt zowel onder chauffeurs als niet-chauffeurs. Het aandeel oproepkrachten stijgt onder niet-chauffeurs. Het aandeel oproepkrachten neemt toe tot 19,4% (was 18,6% in 2020-Q3).
  • De instroom werknemers in de WW is een stuk lager dan vorig jaar. In oktober stroomden 135 chauffeurs en 203 transportplanners en logistiek medewerkers in WW in, tegen 370 en 524 in oktober 2020. Kort na de uitbraak van de coronacrisis in april 2020 piekte de instroom. De instroom in WW werd volgens UWV (2021) in periode vanaf mei 2020 gedempt door de steunmaatregelen van de Overheid (NOW-regelingen).