Scholen

Samenwerking scholen technische bedrijven aantrekkelijker

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) beoogt met het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) scholen in het vmbo te stimuleren intensief samen te werken met het mbo en bedrijfsleven in de regio, zodat hun leerlingen aantrekkelijk techniekonderwijs krijgen. Met succes, deelnemende vmbo-scholen kennen een stijgend aandeel leerlingen dat kiest voor een technisch profiel. Daarmee is STO belangrijk om de instroom in technische mbo-opleidingen weer omhoog te krijgen.

 

Blij met voortzetten programma

FME is dan ook positief over de aankondiging van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma, dat hij STO ook na 2024 wil voorzetten. FME hoopt dat met het verlagen van de verplichte cofinanciering voor bedrijven van 10 naar 7,5% meer bedrijven in de gelegenheid zullen zijn aan STO deel te nemen. Daarnaast ziet FME graag dat binnen STO extra inspanning geleverd gaat worden om meer meiden naar de techniek te trekken.