maakindustrie

Samen staan we voor de maakindustrie in Nederland

In het kader van de uitvoering van de gezamenlijke Strategische Agenda Metalektro 2022-2027 hebben een paar FME-collega’s, bestuurders en kaderleden van FNV en CNV een bezoek gebracht aan voestalpine Automotive Components B.V. in Bunschoten. Hier persen en assembleren ze stalen en aluminium carrosseriedelen voor auto’s en vrachtwagens. Voestalpine Automotive Components B.V. staat voor de maakindustrie in Nederland.

We werden hartelijk ontvangen door de directie en door kader- & OR-leden van voestalpine. Fränk Zwaans, de COO: “Wat geweldig dat we met al deze partijen hier bij mijn bedrijf aan tafel zitten. En ik ben benieuwd naar wat voestalpine kan doen om bij te dragen aan de uitvoering van de Strategische Agenda.”

De maakindustrie, een belangrijke werkgever

Al snel kwamen alle aanwezigen erachter dat we niet tegen elkaar moeten strijden, maar samen met elkaar op moeten trekken, om te zorgen voor een aantrekkelijke Metalektrosector in Nederland. Albert Kuiper, cao-onderhandelaar namens de FNV: “De maakindustrie is een belangrijke werkgever in Nederland. We hebben vier keer bij cao-onderhandelingen laten zien dat we kunnen strijden. Dat is echter niet ons grote belang. Ik wil ervoor zorgen dat we goede afspraken maken voor Metalektro werknemers én werkgevers in Nederland. Je wilt toch geen kortlopende oorlog, maar een langdurig partnership met en voor de sector!”

Behoud van de sector in Nederland

Ik ben het helemaal eens met wat Albert zei: “We moeten op bedrijfs- en op sectorniveau samenwerken op gebied van herkenbare thema’s. Zoals behoud van industrie, innovatie, behouden en aantrekken van mensen voor onze sector, eerlijke handel en eerlijk speelveld. Wat betekent dit voor een bedrijf en wat welke impact heeft dit voor de gehele sector? Alleen op deze manier kun je werken aan serieuze relaties en kun je verandering in gang brengen voor het behoud van de sector in Nederland. En alleen op deze manier kunnen we als sector voorop blijven lopen en zorgen voor een sterke en autonome Europese industrie.”

Uitvoering agenda

Maurice Rojer, cao-onderhandelaar bij FME: “Juist daarom hebben we samen met de bonden een Strategische Agenda voor de sector opgesteld. Ook zitten we op regelmatige basis met bonden aan tafel om te bespreken hoe we met elkaar invulling kunnen geven aan de uitvoering van de agenda en hoe we gezamenlijk ervoor kunnen zorgen dat de Nederlandse techsector een aantrekkelijke en internationaal concurrerende sector is en blijft.”

Op bedrijfsniveau

Gerard van Ouwerkerk, planner Meetkamer bij voestalpine Automotive Components en FNV-kaderlid, herkent de behoefte om thema’s samen op te pakken. Nu corona zo goed als voorbij is, heeft hij er wel behoefte aan dat de directie op de zeepkist gaat staan, om een update te geven van de status van het bedrijf. Op deze manier kan ook op bedrijfsniveau beter met elkaar samengewerkt worden.

Maakindustrie- en klimaatbeleid

Alle aanwezigen waren het er daarnaast over eens dat bij de overheid ook het besef moet doordringen wat de meerwaarde van de tech-industrie in Nederland is en dat er een goed Nederlands en Europees industrie- en klimaatbeleid moet komen. Alleen op deze manier gaan we klimaatdoelstellingen halen met behoud van de sector in Nederland.

Ontwikkeling

Om een levensvatbare industriële sector in Nederland te behouden, zijn aantrekkelijk werkgeverschap en aandacht voor medewerkers belangrijke voorwaarden. Albert Kuiper: “Iedereen in onze sector heeft een hart voor de industrie en wil blijven bijdragen aan de welvaart en het welzijn in Nederland. Daarvoor is het ook belangrijk dat iedereen zich blijft ontwikkelen in de sector en dat nieuwe talenten zich hierbij aansluiten. Continue innovatie is en blijft tenslotte belangrijk om je als bedrijf te onderscheiden. Lot Aarts, HR Manager bij voestalpine vult daar trots op aan dat dit bij hen zeker hoog op de agenda staat. “We openen binnenkort onze verbouwde en vernieuwde bedrijfsschool om studenten op te leiden om in onze sector te werken en een mbo- of hbo-diploma te behalen. Dit doen we in nauwe samenwerking met de scholen hier in de regio. Zo zorgen we samen voor een nieuwe en enthousiaste generatie medewerkers van de Nederlandse maakindustrie!”