Qualicoat besluit tot kwaliteitsonderzoek pre-anodiseren

Qualicoat congres online op 17 november

In de 2 delen van de Technical Committee vergadering van Qualicoat werden een aantal belangrijke zaken besproken en besluiten voorbereid:

  • Het aandeel chroom-6 houdende voorbehandelingen voor aluminium is verder gedaald naar 20% en komt vooral nog voor buiten Europa. Pre-anodiseren is met 2% nog heel klein, maar wel groeiende. Ruim 78% van de voorbehandelingen is chemisch en chroom-6 vrij. Op basis van de cijfers blijkt dat statistisch het uitvalpercentage van chroom-6 houdende voorbehandelingen toeneemt. Dat lijkt vooral te komen doordat het meestal oudere installaties betreft. Ook is er een gevoel dat er verschil zit in de prestaties van pre-anodiseren en chemisch chroom-6 vrij voorbehandelen. Qualicoat zal een onderzoek starten en zowel de corrosie resultaten (AASS) alsook de filiforme corrosietesten (FFC) van de systemen naast elkaar zetten. Behalve de eigen inspectierapporten, zullen ook externe bronnen worden geraadpleegd. De uitkomst wordt in de zomer van 2022 verwacht. 
  • De procedure van het off-site pre-anodiseren is uitgewerkt en zal nu in een update sheet worden uitgewerkt.  
  • In de publicatie van ION “Praktijkaanbevelingen ter vermindering van de kans op filiforme corrosie wordt een radius genoemd van 0,5mm. Vermeld wordt dat de Qualicoat Technische Specificatie geen numerieke waarde geeft voor een radius. Uiteraard wordt wel gewezen op het feit dat er afrondingen noodzakelijk zijn om een goede kantendekking te krijgen. Op verzoek van België en Nederland gaat de TC zich buigen over de vraag of deze waarde toch niet in de TS gespecificeerd moet worden. Wilt u de ION publicatie lezen: 
    https://vereniging-ion.nl/system/files/attachments/Praktijkaanbevelinge….

In de Executive Committee vergadering werd besloten besloten dat het congres van Qualicoat deze editie online vanuit een studio in Londen wordt gedaan. Met een hoogwaardig programma van 8 sprekers zal op 17 november worden stilgestaan bij de ontwikkelingen in de branche. Voor de goede orde, het congres richt zich uiteraard op de licentiehouders, maar is ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden. Inhoudelijke informatie volgt uiteraard op een later tijdstip via de ION website, maar reserveer alvast de datum. 

Uiteraard zijn er voor de licentiehouders van Qualicoat, op een later tijdstip de notulen en het Nederlandstalige sfeerverslag weer beschikbaar in de portal. Deze verslagen zullen ook worden besproken tijdens de jaarlijkse update-middag.