producentenvertrouwen

Producentenvertrouwen neemt toe in april

In april 2022 is het producentenvertrouwen in de industrie verbeterd. Het vertrouwen ging van 8,7 in maart naar 10,8 in april, aldus het CBS. Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid was positiever.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,9. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7).

Oordeel over verwachte bedrijvigheid verbetert

De ondernemers in de industrie oordeelden in april positiever over de verwachte bedrijvigheid. Ook waren zij wat positiever over de orderportefeuille en de voorraden gereed product.

De drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen is groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Ondernemers in elektrotechnische en machine-industrie het meest positief

In bijna alle branches in de industrie nam het vertrouwen in april toe. De ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie waren het meest positief.

producentenvertrouwen industrie

Bezettingsgraad neemt toe

De benutting van machines en installaties in de industrie kwam bij aanvang van het tweede kwartaal van 2022 uit op 84,2 procent. Hiermee lag de bezettingsgraad hoger dan een kwartaal eerder, toen de bezettingsgraad op 83,6 procent lag. De bezettinsgraad lag ook hoger dan een jaar eerder.

Ruim een derde van de ondernemers gaf bij het begin van het tweede kwartaal aan belemmerd te worden door een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte. Dat aandeel is niet eerder zo hoog geweest.

producentenvertrouwen bezettingsgraad

Productie industrie groeit met ruim 10 procent in februari

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 10,2 procent hoger dan in februari 2021. Een maand eerder kwam de groei uit op 7,4 procent.

Producentenvertrouwen Duitsland wat minder negatief

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Duitse producenten waren in april wat minder negatief dan in maart (volgens de IFO-index). Toen daalde het Duitse producentenvertrouwen sterker dan ooit tevoren. Ondernemers waren in april iets minder pessimistisch over de verwachte bedrijvigheid, maar ook iets minder positief over de huidige bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie groeide volgens Destatis in februari met 1,4 procent in vergelijking met een jaar eerder.