Flowserve verwarmt Nederlandse huizen met industriële proceswarmte

Gasunie zoekt naar nieuwe manieren om te voldoen aan de steeds groter wordende energiebehoeften van klanten en ondersteunt tegelijkertijd inspanningen om de uitstoot van kooldioxide (CO2) te verminderen. Tegelijkertijd heeft de Europese Unie toegezegd tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken is de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen noodzakelijk.

Gasunie gaat het eerste grootschalige systeem in Nederland bouwen voor het opvangen van restwarmte van industriële installaties nabij de Rotterdamse haven. De warmte wordt via water in een leidingnetwerk overgedragen om 120.000 woningen te verwarmen. In de eerste fase van het project werden zeer betrouwbare en efficiënte pompen van Flowserve geselecteerd voor een pompstation en een warmtewisselingsfaciliteit.

Energiegerelateerde CO2-uitstoot verminderen

Nederland, en een groot deel van Europa, is sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Bij de verbranding daarvan komen aanzienlijke hoeveelheden koolstofdioxide (CO2) vrij, wat bijdraagt ​​aan de broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken. De Europese Unie is echter van plan CO2-neutraal te worden tegen 2050.

Aangezien ongeveer 40% van de energiegerelateerde CO2-uitstoot afkomstig is van verwarming, is er een mogelijkheid om de uitstoot aanzienlijk te verminderen door minder aardgas te verbranden.

Eerste grootschalige warmtenet in Nederland

Om bij te dragen aan de inspanningen om de grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen investeert Gasunie in de bouw van de eerste grootschalige warmtenetproject in Nederland. Dit project, WarmtelinQ genaamd, bestaat uit een pijpleiding die restwarmte vervoeren van bestaande industriële installaties nabij de haven van Rotterdam naar nabijgelegen steden. Hier wordt het gedistribueerd door lokale externe pijpleidingbeheerders. Ongeveer 120.000 woningen kunnen betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam verwarmd worden met warmte die anders in de atmosfeer terecht zou komen.

Cross-county gesloten lus

Warmte (in proceswater, gassen en uitlaatgassen van industriële installaties) in Rotterdam wordt in een warmtewisselaar overgebracht naar een door Gasunie aan te leggen distributieleiding. Het is het eerste gesloten systeem in zijn soort in Nederland en gaat warmte leveren aan
lokale warmtenetten van derden in Delft en Den Haag.

Gasunie werkt samen met Flowserve om pomp- en warmteoverdrachtstations te ontwerpen, in bedrijf te stellen en te ondersteunen die nodig zijn voor transport het warme water ongeveer 16 km naar het eerste pompstation bij Delft en nog eens 16 km naar een pompstation bij Den Haag.