Portaalkranen: de opstart van de fabriek

Kunnen er innovatie of nieuwe ideeën komen in de ogenschijnlijk volwassen portaalkraansector? In Spanje heeft fabrikant GH een initiatief onthuld om precies dat mogelijk te maken. Het heet GH StartUp Factory. Start-ups zijn vaak kleine bedrijven met één nieuw idee dat baanbrekend of gedoemd is te mislukken. Het GH-programma heeft tot doel de samenwerking van het bedrijf met start-ups te stroomlijnen en de integratie van nieuwe technologieën in de producten en processen van de kraanbouwer te versnellen.

In de eigen woorden van het bedrijf: “Het dient als de initiële bestemming voor startups die impact willen maken in de industriële hijs- en logistieke sector, en biedt een platform voor het valideren van oplossingen, het verkrijgen van inzichten in de sector en het verbinden met invloedrijke besluitvormers.”

Voorheen kwamen start-ups naar GH om hun ideeën te pitchen. Het is de standaardbenadering, maar dan passief; nu zoekt GH actief naar oplossingen.

“We identificeren eerst de problemen en vinden dan het antwoord op het startup-ecosysteem”, legt Ines Puyadena, co-leider van GH StartUp Factory, uit. Het idee rijpt al een tijdje in de geest van GH.

“We werken al een aantal jaren samen met start-ups en externe agenten”, zegt Eneko Ariznabarreta, de andere co-lead. “Sommige projecten zijn beter gebleken dan andere, maar over het algemeen zijn deze samenwerkingservaringen zeer positief geweest. Maar tot nu toe hadden we geen gestructureerde procedure voor het werken met start-ups.”

“Vijf of zes jaar geleden begonnen we verschillende start-ups te ontmoeten om de eerste contacten met hen te leggen, maar we beseften al snel dat we meer moesten doen”, voegt Puyadena toe.

“Ons doel met GH StartUp Factory is om de manier waarop we samenwerken met start-ups om te keren of te keren. Tot nu toe kwamen ze naar ons toe, lieten ons hun ideeën zien en dan keken wij of ze goed bij ons pasten of niet. Naar onze mening zou het proces andersom moeten zijn. Dus vanaf nu identificeren we eerst de problemen of behoeften die we hebben en gaan dan naar het startup-ecosysteem en zoeken naar de oplossing die we willen. Met GH StartUp Factory willen we de samenwerking met start-ups integreren en structureren binnen onze innovatieprocessen.”

Ariznabarreta pikt het verhaal op: “Als een start-up met een goed voorstel komt, gaan we dat uiteraard bestuderen en als het de moeite waard is, gaan we actief meewerken.

“De ervaring leert ons echter dat dit meestal niet gebeurt. Het werk van deze nieuwe unit zal bestaan ​​uit het actief zoeken naar start-ups met relatief volwassen of geavanceerde producten.”

Het bedrijf is niet op zoek naar experimenten of kant-en-klare fantasieën, zegt Ariznabarreta: “We zijn op zoek naar producten die dichtbij de markt liggen en die we snel in onze processen kunnen integreren.”

“Wat betreft het type start-ups waar we naar op zoek zijn,” zegt Puyadena, “op de website van de unit – ghstartupfactory.com – kun je de drie innovatiegebieden zien die GH het meest interesseren: connectiviteit en digitalisering, automatisering en autonoom rijden, en Industrie 4.0.

“Eerst wordt er als het ware een pilotproject ‘op schaal’ uitgevoerd. Zodra we hebben geverifieerd dat de oplossing van de start-up geldig is of dat we deze geschikt achten voor onze behoeften, beginnen we met de daadwerkelijke implementatie ervan. Het is onze bedoeling dat het een agile proces wordt, tenminste in deze eerste verificatiefase. Daarna zal de daadwerkelijke implementatie van het project net zo lang duren als nodig is, maar we willen dat de vorige stap dynamisch en snel is, zowel voor ons als voor de start-ups.”

Puyadena benadrukt het “flexibele en snelle” proces, in tegenstelling tot de typische trage besluitvorming van grote bedrijven, en voegt eraan toe: “Het is essentieel om de start-ups erop te wijzen dat we hun intellectuele eigendom niet van hen willen afnemen . Het intellectuele eigendom van hun product blijft volledig in hun handen. Wij zijn alleen op zoek naar een partnerschap tussen klant en leverancier.”

De locatie van de start-up doet er niet toe. “We zijn een mondiaal bedrijf”, zegt Ariznabarreta, “en we zijn op zoek naar startups met de beste oplossingen wereldwijd, ongeacht of ze zich dichtbij ons hoofdkantoor bevinden of waar dan ook.”

Het bedrijf heeft zichzelf ten doel gesteld om dit eerste jaar twee of drie projecten naar voren te halen en volgend jaar nog eens drie of vier.

“We hebben al een project lopen om een ​​automatiseringsprobleem voor een intern productieproces aan te pakken, en een ander project richt zich op een digitale tweeling voor de productie van takels”, zegt Ariznabarreta. “GH StartUp Factory is een tool waarmee we nieuwe technologieën op een meer dynamische manier en sneller kunnen ontwikkelen en integreren in onze producten en processen.”

Het zal interessant zijn om te zien of andere fabrikanten, in deze of andere sectoren, de nieuwe aanpak zullen volgen.