PME kiest voor halvering absolute CO2-uitstoot in 2030

PME is een van de eerste grote Nederlandse pensioenfondsen dat een absolute CO2-reductie nastreeft. In 2030 moet de CO2-uitstoot van aandelen en bedrijfsobligaties minimaal met de helft zijn afgenomen ten opzichte van 2019. Ook voor de beleggingscategorieën vastgoed, infrastructuur en private equity heeft PME reductiedoelstellingen geformuleerd. 


PME heeft zich verbonden aan het Klimaatcommitment Financiële Sector. Met de gepresenteerde actieplannen geeft het fonds invulling aan het akkoord van Parijs en het Nederlandse klimaatakkoord.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur PME: “In Europa hebben we de twee graden opwarming al bereikt. Wereldwijd naderen we de 1,5 graad die is afgesproken in Parijs. De uitdaging is enorm en daarom kiezen wij voor een absolute reductie van CO2. Dat betekent simpelweg dat de bedrijven in onze beleggingsportefeuille minder kilo’s CO2 uitstoten. We kiezen niet voor een relatieve doelstelling omdat we niet willen dat door koersstijgingen onze CO2-doelstelling sneller bereikt is.”

PME gaat naar netto-nul CO2-uitstoot in 2050. Daar werkt het fonds naartoe op een manier die past bij een pad van maximaal 1,5 graden opwarming. Gemiddeld gaat het om een CO2-reductie van minimaal 7 procent per jaar. Het klimaatplan is een vervolg op eerdere stappen die het fonds heeft gezet, waaronder het uitsluiten van primaire steenkoolproductie in 2018 en olie- en gasproductie in 2021. De vrijgekomen 1,2 miljard euro wordt belegd in de duurzame energietransitie.

PME heeft de vijf beleggingscategorieën gekozen met de grootste impact. De uitstoot van beursgenoteerde aandelen en bedrijfsobligaties moet in 2030 minimaal zijn gehalveerd ten opzichte van 2019. Voor vastgoed moet de uitstoot in 2030 per vierkante meter 40 procent lager liggen dan in 2020. En uiterlijk in 2040 zijn alle infrastructuurbeleggingen in lijn met het akkoord van Parijs, net als de beleggingen in private equity.

Eric Uijen: “Klimaatverandering tegen gaan doen we niet alleen omdat we begaan zijn met het milieu. We beleggen voor de lange termijn en hebben verplichtingen lopen tot decennia na het cruciale klimaatjaar 2050. Goede rendementen behaal je alleen in een wereld die niet in brand staat. In een wereld die niet geteisterd wordt door overstromingen en droogte. Ons klimaatcommitment helpt ons toekomstig rendement te beschermen en zorgt ervoor dat deelnemers in een leefbare wereld met pensioen gaan. Zo simpel is het.”

Lees het klimaatplan (pdf)