Arbeidsmarktprojecten mkb-maakindustrie krijgen financiële ondersteuning

Koninklijke Metaalunie heeft van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een toezegging van 4 miljoen euro ontvangen. Daarmee worden de komende 4 jaar arbeidsmarktprojecten in de mkb-maakindustrie ondersteund. Op initiatief van Metaalunie deden samenwerkende partners en het onderzoeksbureau Panteia een aanvraag onder de Expeditieregeling van SZW.

Metaalunie, de vakbonden FNV, CNV en De Unie, aanpalende organisaties en het opleidingsfonds OOM hebben in de afgelopen jaren een groot aantal methodieken, interventies en werkwijzen ontwikkeld, om duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen in de mkb-maakindustrie te bevorderen. Het is lastig om een goed beeld te krijgen wat de bestaande inspanningen, ontwikkelde middelen en onderliggende kennis oplevert voor de sector.

Aanvalsplan Techniek
Dat geldt ook voor het verder ontwikkelen, toepasbaar maken en bijsturen. Daar gaat met deze ondersteuning van SZW verandering in komen. “Het is een sterk staaltje dat we als hele sector, met alle partijen die er toe doen voor onderwijs en arbeidsmarkt, deze aanvraag hebben gedaan. We gaan hierop 4 jaar samen werken,” aldus Anne Marie Heij, beleidssecretaris onderwijs Metaalunie. “Het heeft alleen betrekking op de mkb-maakindustrie. Vaak werken we samen met andere sectoren, maar dan gelden weer andere karakteristieken. Dat is nu niet het geval.” Onlangs is het Aanvalsplan Techniek gepresenteerd. Er komen nu meer mogelijkheden om daar goed bij aan te sluiten.

Kritische succesfactoren
Met 100% financiering vanuit de Expeditieregeling worden de diverse, reeds ontwikkelde, interventies en methodieken in pilotprojecten geïmplementeerd bij een selectie van mkb-maakbedrijven. Deze pilots worden gecombineerd met een wetenschappelijk onderzoek door onderzoeksbureau Panteia. Dit onderzoek is erop gericht om de kritische succesfactoren te evalueren en in kaart te brengen. Op basis daarvan worden de interventies en methodieken verder ontwikkeld en beter toepasbaar gemaakt. Zo ontstaat een goede verbinding tussen de ontwikkelde middelen en de werkwijzen in de praktijk. Voorbeelden zijn: loopbaancoaches, leercultuur, inzetbaarheidsmanagement, certificaten en keuzedelen, Metaalunie Academie en werkplekleren.

Heij: “We zien het als een stevige ondersteuning voor onze sector bij de transitie naar de skillsgerichte arbeidsmarkt en het vinden en behouden van voldoende goed technisch opgeleid personeel. Alleen zo kunnen we inzetten op meer draagvlak en scherpere en bredere toepassing in onze sector. En ook voor SZW is er een belang. Dat krijgt meer inzicht op de arbeidsmarkt in wat werkt en wat niet voor onze sector.”