Investeren in technische universiteiten loont

FME maakt zich van oudsher sterk voor meer investeringen in technische opleidingen. En terecht, blijkt uit een onderzoek naar de economische impact van onze technische universiteiten. Elke euro die de overheid in de technische universiteiten steekt, levert ons land 9 euro op.

Technische universiteiten zijn essentieel voor het realiseren van de noodzakelijke transities in Nederland en wereldwijd. De vier technische universiteiten (Delft, Twente, Eindhoven en Wageningen) zijn wereldleiders op verschillende technologiedomeinen en de drijvende kracht achter belangrijke innovatie-ecosystemen. 

We zijn blij dat minister Dijkgraaf extra budget voor de universiteiten heeft gereserveerd, waarvoor zij sectorplannen dienen op te stellen (beleidsbrief juni 2022). We pleiten er wel voor dat de bijdrage aan de transities sterk wordt meegewogen in de beoordeling van de plannen en toekenning van gelden.