Onderzoek: Aanbeveling circulariteit in de procesindustrie

In opdracht van het UPCM (Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie) heeft het HDN (Hygienic Design Network) onderzoek gedaan naar circulariteit in de procesindustrie, wat heeft geresulteerd in deze aanbeveling.

Dank zij de centrale positie van HDN was het onderzoek mogelijk binnen álle disciplines in de keten van toeleverende bedrijven voor de voedingsmiddelen industrie die ook connecties hadden met andere processen in de maakindustrie.

Binnen de voedingsmiddelen industrie gelden al strikte richtlijnen en normen. Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten en aanbeveling voor bedrijven in de proces-, voedsel- en maakindustrie voor de wijze waarop een Circulair Product Paspoort (CPP) geïmplementeerd kan worden.

Het onderzoek besteed onder meer aandacht aan:

  • Informatie en bouwstenen voor het Circulair Product Paspoort (o.a. Opbouw, inhoud, belanghebbenden)
  • Gebruik en randvoorwaarden van de leidraad CCP
  • LCA berekening/Product Environmental Footprint (PEF)
  • Circulaire ontwerp strategieën
  • Inkoop strategieën;
  • Verkrijgbaarheid van data voor CPP


Belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat circulariteit op meerdere manieren wordt geïnterpreteerd. Geen enkele partij kon aangeven hoe ze de circulariteit kunnen aantonen in concrete getallen. Momenteel kan de markt niet in de informatie voorzien om een sluitend systeem te maken. Om de leidraad toe te kunnen passen zal er nog veel georganiseerd moeten worden.

Heb je vragen over het onderzoek van HDN? Neem dan contact op met Hans van der Steen (hst@hdn4food.com)

DOWNLOAD de Aanbeveling