Onderwijs, bedrijfsleven en overheid moeten handen ineenslaan tegen tekort technisch personeel

Terecht luidde ondernemersorganisatie FME samen met vakbond FNV op 16 november de noodklok over het tekort aan technisch personeel in ons land. Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) schaart zich achter de oproep tot actie aan een nieuw kabinet. Alleen door een gecoördineerde aanpak kan Nederland de komende decennia voldoende technisch personeel opleiden om bijvoorbeeld de energietransitie te verwezenlijken en aan de klimaatdoelstellingen te voldoen.

“Het tekort aan technisch opgeleid personeel beslaat de hele technieksector, van installateurs tot ingenieurs, en raakt daarmee alle niveaus van de technische opleidingsketen, van mbo tot wetenschappelijk onderwijs én het bedrijfsleven. Dat vraagt om gecoördineerde actie”, stelt Rob Mudde, lid van het KIVI-hoofdbestuur en Vice Rector Magnificus van de Technische Universiteit Delft.

Eerder deze maand werd er in een motie in de Tweede Kamer al opgeroepen tot een analyse van de effectiviteit van huidige initiatieven om het personeelstekort in de technieksector op te lossen. Dit onderzoek zou moeten dienen als basis voor een aanvalsplan waarmee een nieuw kabinet snel de tekorten in de technische sector structureel kan oplossen. “Het is goed dat de politiek nu ook tot dit inzicht is gekomen, want zonder voldoende technisch personeel kunnen we de dringende maatschappelijke opgaven van deze tijd niet het hoofd bieden. Dat is een probleem van de hele samenleving”, aldus Mudde.

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, dat volgend jaar 175 jaar bestaat, draagt graag bij aan de voorgestelde gecoördineerde aanpak.