Omzet industrie in vierde kwartaal 23,1 procent hoger

In het vierde kwartaal van 2021 was de omzet van de industrie 23,1 procent hoger dan een jaar eerder, vooral door hogere prijzen. De omzet lag voor heel 2021 14,1 procent hoger dan in 2020 en 4,7 procent hoger dan in 2019. Het aantal faillissementen is in 2021 ruim gehalveerd ten opzichte van 2020. Per saldo verwachten industriële producenten in 2022 een hogere omzet en een hogere personeelsbezetting te realiseren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De binnenlandse en de buitenlandse omzet van industriële producenten waren in het vierde kwartaal van 2021 respectievelijk 27,1 en 20,6 procent hoger dan een jaar eerder. De afzetprijzen lagen 20,3 procent hoger dan een jaar eerder.

Aantal faillissementen in 2021 meer dan gehalveerd ten opzichte van 2020
In alle kwartalen in 2021 was het aantal uitgesproken faillissementen lager dan een jaar eerder. In 2021 werden in totaal 102 faillissementen uitgesproken; in 2020 waren dit er 226. Hiermee ligt het aantal faillissementen in 2021 54,9 procent lager dan een jaar eerder. Niet eerder werden er in een jaar zo weinig faillissementen uitgesproken.

Omzettoename voor meeste hoofdbranches, omzetafname voor transport
De meeste hoofdbranches in de industrie boekten een hogere omzet dan een jaar eerder. De omzetontwikkeling was in het vierde kwartaal van 2021 het hoogst voor de producentengroep raffinaderijen en chemie (+52,6 procent). In deze branche hebben, net als een kwartaal eerder, voornamelijk de aardolie- en de chemische industrie meer omgezet dan een jaar eerder; 97,3 en 45,1 procent. De afzetprijzen voor de aardolie-industrie en de chemische industrie stegen met 86,9 en 44,7 procent. De omzet lag ook aanzienlijk hoger in de basismetaal- en metaalproductenindustrie (+32,5 procent). Vooral de producenten van basismetalen zetten met 72,5 procent meer om dan een jaar eerder. In de basismetaalindustrie lagen de afzetprijzen 43 procent hoger dan een jaar eerder.

Alleen in de transportmiddelenindustrie lag het omzetniveau lager dan een jaar eerder (-1,8 procent). In deze hoofdbranche hadden de groep producenten van auto’s, aanhangwagens en opleggers een lagere omzet dan een jaar eerder (-4,4 procent). Deze groep zette minder om in het buitenland (-6,1 procent). De producenten van overige transportmiddelen boekten daarentegen meer omzet dan een jaar eerder (+2,9 procent). In deze deelbranche zijn onder andere producenten van schepen, treinen, vliegtuigen en (brom)fietsen actief.

Hogere omzet en personeelssterkte verwacht in 2022
Per saldo 34 procent van de ondernemers heeft voor het jaar 2022 aangegeven te verwachten dat de omzet zal toenemen. Hiermee zijn ondernemers positiever gestemd over de omzet dan een jaar eerder. Het saldo wordt bepaald door het percentage negatief gestemde ondernemers af te trekken van het percentage positief gestemde ondernemers.

Per saldo 26 procent van de ondernemers verwacht dat de personeelssterkte zal toenemen in 2022. Hiermee zijn ondernemers aanzienlijk positiever gestemd over de personeelssterkte dan een jaar eerder, toen per saldo 2 procent van de ondernemers aangaf een lagere personeelssterkte te verwachten in 2021.