NVDE blij met prioritering bij toegang tot het elektriciteitsnet

De NVDE is blij met de codebesluiten die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) publiceert over prioriteringsruimte bij transportverzoeken en over aansluittermijnen van grote aansluitingen. “Mooi dat projecten die het elektriciteitsnet ontlasten, de zogenaamde congestieverzachters, voorrang krijgen, want die zorgen voor meer ruimte voor iedereen,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Ook is het goed dat er meer duidelijkheid komt over de aansluittermijnen. “Het is goed dat de ACM nu variabele aansluittermijnen voorstelt om grootverbruikers aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Zo weten verbruikers waar ze aan toe zijn, en is het vele werk voor netbeheerders beter in te plannen. Alleen hand in hand lukt het om de uitdagende klus van het uitbreiden van het net te klaren,” zegt Van der Gaag.

Marktpartijen willen meer zekerheid hebben over de aansluittermijn, ook wanneer de aansluiting wat langer op zich laat wachten. Voor netbeheerders is het van belang dat de nieuwe aansluittermijnen beter aansluiten op de complexiteit van het aansluitproces. In het codebesluit dat de ACM gepubliceerd heeft, staan meerdere termijnen opgenomen. Die doen recht aan de complexiteit van het proces, de toegenomen vraag naar aansluitingen en het tekort aan personeel om deze te realiseren. Met de nieuwe voorgestelde werkwijze komt er meer duidelijkheid voor de aanvragers, biedt het aanvragers een realistische termijn en krijgen netbeheerders meer mogelijkheden om het werk planmatiger te doen. De code is gebaseerd op het voorstel van de regionale netbeheerders, dat ze in samenspraak met marktpartijen hebben opgesteld en hebben afgestemd met de ACM.