NTA voor Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen voor vaste bruggen en viaducten gepubliceerd

NTA 8085 ‘IFD-bouw vaste bruggen en viaducten’ beschrijft technische eisen en afspraken over terminologie, brugelementen en methoden om de toepassing van industrieel, flexibel en demontabel bij vaste bruggen en viaducten te faciliteren. Bruggen en viaducten in Nederland worden traditioneel projectmatig gebouwd. Hierdoor zijn vrijwel alle bruggen in Nederland uniek en verschillen ze onderling. Dit maakt dat hergebruik van onderdelen nagenoeg uitgesloten is. Met het oog op de doelstelling om in 2050 als bouwsector circulair te zijn, is er behoefte aan afspraken om de renovatieopgave het hoofd te bieden.

Industrieel, flexibel en demontabel bouwen

NTA 8085 is een aanvulling op de vorig jaar ontwikkelde NTA 8086 ‘IFD-bouw beweegbare bruggen’. Beide NTA’s gelden als een voorbeeld hoe circulariteit op basis van afspraken een impuls kan krijgen. Er wordt niet alleen invulling gegeven aan de renovatieopgave waar Nederland voor staat, maar hiermee wordt ook bijgedragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Door IFD- bouwen worden interfaces tussen bouwdelen en onderdelen van bruggen en viaducten gestandaardiseerd. De kracht van het IFD-principe is dat partijen in de GWW met elkaar optrekken om tot afspraken te komen.

Meer informatie

Voor informatie over NTA 8085, NTA 8086 of betrokkenheid bij mogelijke vervolgtrajecten, neem contact op met Katrien Volleman, telefoon 015 2 690 126 of e-mail bi@nen.nl.