Norm voor LPG brandstofkwaliteit is aangepast

De Nederlandse norm voor LPG brandstof voor wegvoertuigen heeft een aanvulling op de gestelde eisen gekregen. De eis om per 1 mei 2022 het gehalte propaan te verhogen naar 30% is komen te vervallen. Daarnaast zijn de klimaatklassen die de minimale dampdruk aan de pomp – bij tankstations – in Nederland bepalen, vereenvoudigd.

NEN-EN 589 beschrijft eisen en beproevingsmethodes voor LPG brandstof voor wegvoertuigen. In de 2019-versie staat de eis om per 1 mei 2022 het gehalte propaan te verhogen van 20% naar 30%. Deze eis is komen te vervallen met de publicatie van NEN-EN 589/A1:2022. De verhoging was bedoeld om de efficiëntie van de brandstof te verbeteren. In plaats daarvan wordt onderzocht of de efficiëntie met een nieuwe motorentest kan worden verbeterd. En er zijn ook een aantal kleine updates doorgevoerd.

Klimaatklassen
Vanwege de klimaatafhankelijke eigenschappen van LPG is vastgesteld dat niet één eis kan gelden in verband met regionale klimaatverschillen. Voor het vaststellen van de eisen voor de verschillende regio’s in Europa is een beperkt aantal opties. In deze Europese norm is vastgelegd dat uit deze opties op nationaal niveau een keuze moet worden gemaakt, die moet worden opgenomen in een nationale bijlage bij de Europese norm. In de 2019-versie kent de norm vijf verschillende klimaatklassen. Dit is in NEN-EN 589/A1:2022 teruggebracht naar twee. Hiermee sluit Nederland aan bij andere Europese landen, zoals Duitsland en Oostenrijk.

Meer informatie
Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Timo de Groot, Consultant standaardisatie, telefoon 015 2 690 326 of e-mail energy@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten’ houdt zich bezig met brandstofkwaliteit en beproevingsmethoden. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl.