Nieuwe wetgeving en hoge energieprijs “dwingen” ondernemer naar energiebesparing

Vanwege de coronamaatregelen was het EZK Energiecongres online georganiseerd en verdeeld over 4 dagen. Een keur van sprekers deed van 24 – 27 januari verslag van de ontwikkelingen op energiegebied. Vereniging ION volgde het congres ook en zal de informatie voor haar leden duiden. Ook werden Energie Awards uitgereikt. Hieronder een kort verslag.

In diverse blokken werden wet- en regelgeving, mogelijkheden van energiebesparing, goede voorbeelden en subsidiemogelijkheden afgewisseld. Als u de informatie over de ontwikkelingen over energie van Vereniging ION de afgelopen tijd heeft gevolgd, waren er geen echte verrassingen. Mocht u het programma willen bekijken: https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/ezk-evenement-partners-energie-uitdagingen-2022

Wat wel goed is om te weten, de lijst met erkende maatregelen zal veranderen. Er waren tot op heden 17 lijsten beschikbaar die per (energie intensieve) branche de maatregelen opsomde; deze gaan verdwijnen. Er komt aan het einde van het jaar één lijst beschikbaar die voor alle branches gaat gelden. Hoewel dat niet zo spannend lijkt, zal het toch veel consequenties hebben. Immers, wat voor de ene branche een goede vorm van energiebesparing is, kan voor de andere branche wel eens niet toepasbaar zijn. De ondernemer moet dat voor alle maatregelen die genoemd zijn, zelf gaan motiveren. Hoewel dat nog niet exact bekend is, kan dat veel werk zijn. Uiteraard zal Vereniging ION hier het voortouw nemen, en voor de generieke lijst alvast de mogelijkheden en de onmogelijkheden voor de leden op een rijtje zetten. Wij zullen u hier later over berichten.

Wat uiteraard wel een feit is; door de hoge energieprijzen kan energiebesparing al snel een positieve uitwerking hebben op de kostprijs per eenheid gecoat product. Energie zal dus de komende tijd hoger op de aandachtsladder van de ondernemer moeten komen. Niet alleen om te voldoen aan wet- en regelgeving, maar vooral ook om concurrerend te blijven in een competitieve markt. Hierbij wordt nog opgemerkt dat de wetgeving vooral is gericht op CO2-reductie en niet op energiebesparing. Maar bespaarde energie is ook directe CO2-reductie. In de komende OT wordt er weer een energiebesparingsmogelijkheid getoond.

Wanneer heeft u een informatieplicht: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen