Nieuwe tool concretiseert circulaire kansen

Toeleveranciers van bijvoorbeeld componenten of coating kunnen veel winnen bij de transitie naar een economie die minder afhankelijk is van (nieuwe) grondstoffen en zich meer richt op waardebehoud. De manier waarop zij dat voordeel kunnen behalen is net even anders dan bij de bedrijven die de producten specificeren (OEM’s).

Om toeleveranciers goed inzicht te geven in hun kansen en mogelijkheden lanceren Koninklijke Metaalunie, FME en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) de digitale CESI Supply Tool. Een door TNO ontwikkeld instrument dat (circulaire) kansen voor toeleveranciers in de maakindustrie concreet maakt. CESI staat voor Circular Economy (CE) en Smart Industry (SI).

Circulaire Economie en Smart Industry

Binnen de maakindustrie liggen volop kansen voor de combinatie van Circulaire Economie en Smart Industry. Digitalisering en nieuwe technologieën bieden mogelijkheden om grondstoffen en materialen hoogwaardiger, efficiënter en zuiniger te (her)gebruiken. Dat is belangrijk, want door de toenemende vraag naar grondstoffen neemt de leveringszekerheid af van vooral kritieke materialen (aardmetalen).

Toeleveranciers hebben bij uitstek de kennis voor circulaire doorbraken bij hun klanten. Ook hebben zij vaak zelf al circulaire activiteiten, maar zijn zich hier niet van bewust of dragen het nog niet actief uit naar hun klanten. Met de CESI Supply Tool kan een toeleverancier inschatten of een gezamenlijke circulaire aanpak met een klant kansrijk is. “Toeleveranciers kunnen hun business vergroten, toekomst zeker(der) maken en de voordelen naar zich toe halen door proactief op de circulaire transitie in te spelen,” aldus Gerard Wyfker, beleidsecretaris Koninklijke Metaalunie.

Handvat voor gesprek
De CESI Supply Tool heeft twee vragenlijsten om de aard van de relatie tussen toeleverancier en OEM/klant in te schatten en om de potentie aan te geven van een meer circulaire waardecreatie (‘Circulaire Potentie’). Het resultaat bestaat uit verhelderende grafieken en aanbevelingen voor een volgende stap. Het vormt hiermee een handvat voor de toeleverancier om in gesprek te gaan met de klant. “Veel OEM-bedrijven in de maakindustrie hebben hoogwaardige technologiekennis in huis. Met deze tool wordt helder met welke toeleveranciers ze in gesprek kunnen om op een andere -circulaire- manier samen te werken,” aldus Robert van Beek, FME.

Het project is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie en mede gefinancierd door het ministerie van EZ. Begin 2023 worden trainingen georganiseerd voor intermediairs die willen werken met de CESI Supply Tool.

> De CESI Supply Tool is nu gratis te downloaden.

> Meer informatie: circulairemaakindustrie.nl/circulair-en-smart-in-de-toeleveringsketen