Nieuwe Orderacceptatiemodule van Limis simuleert impact orders op de planning (webinar)

Limis heeft onlangs een nieuwe module geïntroduceerd, de Orderacceptatie. Het zorgt ervoor dat de planner de impact van een nieuwe order op de productieplanning kan simuleren alvorens deze definitief wordt geaccepteerd. De module is onderdeel van Limis Planner, de productieplanning software van Limis.

Met het simuleren van het accepteren van nieuwe orders in de planning ziet men:

  • welke leverdatum haalbaar is voor deze nieuwe order
  • welke impact deze order op de rest van de planning heeft.

Tevens kan bij het accepteren van de order direct een claim worden gelegd op capaciteiten (mensen, machines, gereedschappen, grondstoffen)

Het verschil met de basis van Limis Planner

In de basis plant Limis Planner nieuwe orders in waarna een verwachte leverdatum wordt afgegeven. Met de nieuwe Orderacceptatiemodule kan men een wensdatum aangeven waarop geleverd dient te worden. De Orderacceptatiemodule gaat kijken wat de impact is op de huidige planning, rekening houdende met beschikbare machine- en mancapaciteit maar ook met materialen. Voordat de order daadwerkelijk op wensdatum wordt ingepland ziet men een overzicht van consequenties; welke orders worden hierdoor vertraagd, welke mensen worden (extra) belast, kortom: wat is de impact van het accepteren van deze order met deze wensdatum. Op deze manier kan Limis Planner meerdere scenario’s doorrekenen alvorens een akkoord wordt gegeven en men de order accepteert.

Deze feature is uniek in de markt en brengt veel gemak, houvast en tijdwinst met zich mee.

Het geeft productiebedrijven het inzicht en de flexibiliteit die ze nodig hebben om de capaciteiten optimaal te benutten. Doordat afgegeven leverdata kunnen worden nagekomen draagt de module bij aan de leverbetrouwbaarheid, klanttevredenheid en een verstevigde concurrentiepositie.

Limis Planner in het kort

Indien ERP of Excel niet toereikend zijn voor het plannen van de productie kan Limis Planner als add-on worden gebruikt. Limis Planner zorgt, stand-alone of gekoppeld aan ERP, voor een 24/7 up-to-date inzicht in de planning van uw productieproces. Met als resultaat: een betere leverbetrouwbaarheid, kortere doorlooptijden, tijdsbesparing op plannen en een besparing op onnodige tussenvoorraden en productiekosten waaronder kosten voor overwerk of uitbesteden. Daarnaast is het eenvoudig om in te springen op spoedorders tussendoor en kan men op tijd ingrijpen bij dreigende bottlenecks. De software is modulair opgebouwd en schaalbaar.

Webinar

Op 12 mei geeft Limis een Webinar over de mogelijkheden van Limis Planner en de nieuwe Orderacceptatiemodule. Productiebedrijven die meer uit hun capaciteiten willen halen en beter en makkelijker willen plannen dan met ERP en Excel mogelijk is worden van harte uitgenodigd om zich in te schrijven: https://limis.webinargeek.com/next-level-productieplanning-orderacceptatie-simuleren-en-herberekenen-met-limis-planner?cst=indmag