Nieuwe methode laat hoeveelheid afvalkunststof in product zien

Met een nieuwe methode wordt het percentage kunststofrecyclaat (afvalkunststof) in een halffabricaat (bewerkte grondstof) of eindproduct vastgesteld. De methode is ontwikkeld door kunststofrecyclers, verwerkers van kunststof producten, brancheverenigingen, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en de Nederlandse overheid.

De partijen stelden ook richtlijnen op over hoe producenten betrouwbaar aangeven hoeveel kunststofrecyclaat in een product zit. Kunststofrecyclaat is afvalkunststof dat als grondstof voor nieuwe kunststoffen wordt gebruikt. Kunststofrecyclaat wordt steeds vaker voor dit doeleinde gebruikt.

Nieuwe afspraken

De nieuwe methode heeft 3 onderdelen. Er is afgesproken dat:

  • een onafhankelijke controlerende instelling de herkomst en hoeveelheid van afvalkunststof vaststelt;
  • alle bedrijven in de keten een administratie voeren die getoetst wordt door een onafhankelijke controlerende instelling. Deze moet voldoen aan de ISO-norm voor chain of custody (NEN-ISO 22095);
  • beweringen die bedrijven doen naar consumenten voldoen aan de richtlijnen van de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor het toepassen van kunststofrecyclaat’.

Green Deal

Sinds 2020 werken eerdergenoemde partijen samen in de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor het toepassen van kunststofrecyclaat’. Deze Green Deal draagt bij aan het halen van de doelen van het hoofdstuk ‘Kunststoffen’ van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Ook helpt de Green Deal bij de uitvoering van het beleid van de Europese Unie voor de circulaire economie. Het kabinet geeft met de Green Deals ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving.