Nieuwe mbo-4 opleiding Technicus Engineering IVWV LS/HS

Quercus Technical Services, beroepsopleider in elektrische energietechniek, heeft de handen ineengeslagen met techniekopleider GO-college om een hiaat in het mbo-opleidingslandschap te vullen met de nieuwe mbo-4 opleiding Technicus Engineering in de richting Installatie- en Werkverantwoordelijke Laag- en Hoogspanning (IVWV LS/HS). Met het erkende diploma op het hoogste mbo-niveau in het vooruitzicht, is voor deelnemers gegarandeerd een belangrijke rol in de energietransitie weggelegd.

Flexibele eenjarige BBL-opleiding elektrische energietechniek

In de flexibele beroepsbegeleidende opleiding (BBL) verrijken volwassenen binnen 1 tot maximaal 1,5 jaar hun kennis en competenties van de elektrische energietechniek. De beroepspraktijkvorming vindt grotendeels plaats in het opleidingscentrum van Quercus, dat al ruim dertig jaar cursussen verzorgt voor bedrijven in de sectoren: water en energie, infra en transport, utiliteit en olie- en gas.

Dat is ook een van de unieke eigenschappen van deze mbo-opleiding: het overbrugt de kloof die is ontstaan tussen de kennis- en competentievereisten van scholen en die van de praktijkomstandigheden van bedrijven. Door de wensen van werkgevers te begrijpen en daarop in te spelen, sluit deze opleiding naadloos aan op de behoeften in de energiesector.

Werkveld Technicus Engineering

Na het volgen van de opleiding Technicus Engineering IVWV LS/HS kunnen deelnemers de verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de juiste veiligheidsmaatregelen en procedures bij de bedrijfsvoering van elektrische installaties. Een Technicus Engineering – IVWV LS/HS houdt zich bezig met:

  • Veilige bedrijfsvoering van elektrische laag- en hoogspanningsinstallaties
  • Uitvoeren van testen en kwaliteitscontroles
  • Keuze van materialen en onderdelen
  • Het maken van kostenberekeningen
  • Schrijven van schakelplannen

Toelating

Voor deelname aan het opleidingsprogramma Technicus Engineering Installatie- en Werkverantwoordelijke Laag- en Hoogspanning op het hoogste mbo-niveau komen deelnemers in aanmerking die in het bezit zijn van een mbo-niveau 3 diploma in de richting Elektrotechniek. (Bijvoorbeeld: Elektrotechnische installaties, Elektrotechnische systemen of Laag- of middenspanningsdistributie). 

Startdatum 6 september 2021

Quercus Technical Services en het GO-college starten op 6 september 2021 met de opleiding, waarvoor maximaal 12 plekken beschikbaar zijn. Na afloop van het opleidingstraject beschikken de kandidaten over het officieel erkende en felbegeerde mbo-4 diploma Technicus Engineering IVWV LS/HS onder vermelding van crebo 25297.

Link naar de opleiding:
https://www.qts.nl/cursus/technicus-engineering-installatie-en-werkverantwoordelijke-ls-hs-mbo-4