palletstellingen

Nieuwe EU normering voor palletstellingen

Hierbij deelt BMWT u mee, dat de Europese norm voor palletstellingen, de NEN-EN 15512, is gepubliceerd.

NEN 15512 houdt in ‘Stalen opslagsystemen – Verstelbare pallet stellingsystemen voor constructief ontwerpen’. In tegenstelling tot de andere Europese lidstaten moeten magazijnstellingen, waaronder palletstellingen hoger dan drie meter, in ons land aan de Nederlandse bouwregelgeving voldoen en zijn ze boven 8,5 meter vergunningplichtig. Daarom zijn er voor de Nederlandse situatie extra eisen in de aanvulling A1:2022 opgenomen.

Door de logistieke opgave in onze samenleving komen er steeds meer magazijnen en worden deze steeds groter. Ook wordt de omvang van de palletstellingen die erin staan, ook wel ‘adjustable pallet racking systems’ genoemd, steeds groter. De ontwerpeisen voor deze stellingen staan in de Europese norm EN 15512 die in 2020 is aangepast. In de aanvulling A1:2022 zijn een aantal aanvullende eisen beschreven o.a. de levensduur waar in het ontwerp rekening mee moet worden gehouden, en over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Zie bijgaand het gehele persbericht.      

NEN-EN 15512+A1:2022 is beschikbaar in de webshop van NEN en in het online abonnee-systeem “NEN-connect.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sebastiaan Plazier.

magazijn met palletstellingen