Nieuwe cao Metalektro gaat in december in

Begin december trad de nieuwe cao Metalektro in werking. Om dit – en het succesvolle proces naar het bereiken van het akkoord – te vieren, kwamen de sociale partners in Zoetermeer bij elkaar. De partners benadrukten tevens nogmaals dat het van groot belang is om de gezamenlijke strategische agenda samen uit te voeren.

 

Teksten nieuwe cao gereed

Ook is het gelukt om, op deze heugelijke dag, de tekst van de nieuwe cao gereed te hebben. Download de teksten:

NB. De teksten moeten nog vertaald worden naar het Engels en de cao-boekjes nog niet opgemaakt en ook nog niet gedrukt. Deze verwachten we begin 2023.

Versterken relatie

Om de sector te versterken hebben de cao-partijen elkaar nodig en gaat de nauwe samenwerking verder door. “Samenwerking is de sleutel tot een stabiel cao-proces en een succesvolle sector”, zegt scheidend hoofdonderhandelaar Maurice Rojer van FME. De samenwerking vindt op veel verschillende vlakken plaats. Albert Kuiper, FNV Metaal: “Ik kijk ernaar uit te kijken naar hoe we samen kunnen stimuleren hoe mensen zich kunnen ontwikkelen en hoe we mensen kunnen behouden voor onze sector.” Arthur Bot, CNV Vakmensen: “Ik zou er samen met de andere partners ervoor willen zorgen dat we ook voor de schermen ervoor zorgen dat we de Metalektro beter op de kaart zetten.” ”Ik kijk ernaar uit om een twintig jaar oude afspraak tot uitvoering te brengen, namelijk de HP-cao in de basis cao”, aldus Gertjan Tommel van De Unie. Paul van Boxtel van VHP2 voegt daaraan toe: “Ik kijk het meeste uit naar het versterken van de onderlinge relatie. We hebben aangetoond dat de relatie toont zorgt voor meer begrip en een betere samenwerking.” Theo Henrar, FME, sluit af: “Het arbeidsmarkttekort zie ik als een grote uitdaging die ik ook graag samen met de bonden zou willen oppakken. Het Aanvalsplan Techniek vormt hiervoor een goede basis.”

Onderzoek naar belang van Metalektro sector

De cao-partners trappen de uitvoering van de cao-afspraken af met een uitgebreid extern onderzoek naar het sociaal economisch belang van de sector Metalektro. FME en de vakbonden willen grondig laten onderzoeken wat bepalende ontwikkelingen zijn in en voor de sector en welk beleid nodig is om het belang van de sector te behouden en in de toekomst te vergroten.

De Metalektro behoort tot de top van Nederland. De technologische industrie verdient meer dan de helft van zijn omzet in het buitenland. Ook zijn de waardeketens van bedrijven internationaal nauw met elkaar verbonden. Om daar te kunnen blijven, zetten sociale partners zich in om samen te zorgen voor een goed investerings-, ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland in het belang van de industriële Metalektro bedrijven. “Daar hoort een internationaal gelijk speelveld, een verantwoorde loonkostenontwikkeling, het behoud van bedrijven en werk voor de Nederlandse economie en een betere, brede welvaart in Nederland bij”, zeggen FME-voorzitter Theo Henrar en FNV-voorman Albert Kuiper.