Nieuwe ARIE-regelgeving gepubliceerd

Na tien jaar wachten is de nieuwe ARIE-regelgeving (Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie) eind december gepubliceerd. Deze is per 1-1-2023 van kracht geworden. Met betrekking tot de naleving hebben bedrijven tot 1-1-2024 de tijd om aan alle eisen (inclusief het melden) te voldoen.

Hoewel door het ministerie van SZW toegezegd was om de regelgeving enkel om te zetten naar de CLP-criteria, is de nieuwe regelgeving veel strenger geworden. Met name kleine bedrijven die tot op heden nog niet onder de ARIE of BRZO vielen, komen onder deze regelgeving te vallen. Voor deze bedrijven wordt het een uitdaging om het komende jaar een Veiligheidsbeheersysteem (VBS) met scenario’s op te stellen.

De meeste BRZO-bedrijven komen ook onder de ARIE te vallen en zij moeten voor de huidcorrosieve stoffen scenario’s te gaan opstellen, hoewel het wel de vraag is of die allemaal tot een zwaar ongeval kunnen leiden. De VNCI-leden worden naar verwachting via de Regionale Veiligheidsnetwerken geïnformeerd over een informatiebijeenkomst. Producerende VNCI-leden die tot op heden niet onder het BRZO of ARIE vielen, krijgen in een aparte informatiesessie uitleg over hoe zij op een eenvoudige manier een VBS-systeem kunnen opzetten.