Nevi PMI

Kleinste verlenging levertijden in een jaar – Nevi PMI® 60.6

Nevi PMI wijst op snelle groei industrie, maar hogere kosten verwacht door invasie Rusland in Oekraïne.

De Nevi PMI® steeg van 60.1 in januari naar 60.6 in februari. Vooral de toename van het aantal orders droeg bij aan dit sterke groeicijfer, waarbij de exportorders de grootste stijging in 5 maanden noteerden. De levertijden bleven toenemen, maar deze toename was wel de kleinste sinds januari 2021. De productie nam iets minder toe dan in januari, maar de stijging was nog steeds fors. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam in slechts geringe mate toe en de voorraad gereed product steeg voor het eerst sinds mei 2020. De uitbreiding van de inkoop was iets minder groot dan in januari, maar nog steeds aanzienlijk. De voorraad ingekochte materialen groeide wederom fors. De groei van de werkgelegenheid was de grootste sinds oktober en een van de grootste ooit. De inkoopprijsinflatie bleef fors, maar was ook het laagst sinds februari 2021. Hetzelfde was het geval bij de verkoopprijsinflatie, met de kleinste toename in 6 maanden. De verwachting voor de toekomstige productie noteerde het hoogste cijfer in 5 maanden.

Invasie leidt tot hogere kosten voor Nederlandse industrie

“De respondenten hebben hun antwoorden ingestuurd voordat Rusland de invasie van Oekraïne startte,” zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in zijn redactionele commentaar deze maand op de Nevi PMI. “De Nederlandse industrie krijgt te maken met hogere kosten voor olie, gas en metalen. Sommige ondernemers kunnen ook last krijgen van economische sancties richting Rusland. Jaarlijks importeert Rusland voor zo’n 5 miljard euro aan Nederlandse industriële goederen, waaronder chemicaliën, landbouwmachines en medische apparatuur. Dat is ongeveer anderhalf procent van de totale export van industriële goederen.”

“De Nevi PMI van afgelopen maand maakt duidelijk dat we richting normalisatie na de pandemie gaan. Ondanks de stijging van de index en daarmee de snelle groei van de industrie is het afwachten wat de impact van de invasie door Rusland in Oekraïne gaat hebben.”

Jeroen HarinkAlgemeen Directeur bij Nevi

Drie deelindices uitgelicht: 

Productie
De productie van goederen in Nederland nam in februari voor de negentiende maand op rij toe. Deze groei was minder groot dan in januari, maar bleef aanzienlijk en ruim boven het langetermijngemiddelde. De bedrijven schreven de grotere productieomvang toe aan de verbetering van de vraag, een betere bezettingsgraad van de capaciteit en een grotere hoeveelheid beschikbare materialen. De producenten van investeringsgoederen noteerden wederom de grootste stijging, gevolgd door die van consumptiegoederen.

Nieuwe exportorders
Het aantal ontvangen nieuwe orders van klanten uit het buitenland was in februari opnieuw groter. Er is nu al vanaf augustus 2020 maandelijks sprake van een stijging. Deze stijging was bovendien de grootste in vijf maanden. Er was in februari in alle drie subsectoren sprake van een grotere toename vergeleken met de maand ervoor.

Productie niet gereed
De gegevens voor februari lieten een verdere toename zien van de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk. Deze grotere achterstanden werden toegeschreven aan de vertraagde levering, tekorten aan materialen en componenten en het grote verzuim van personeelsleden. Deze toename was echter de kleinste in de huidige periode van groei van vijftien maanden. Er was in de subsector halffabricaten zelfs sprake van een lichte daling van de achterstanden.